Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka utrzymania ruchu

Dbam o sprawne działanie wszystkich urządzeń w zakładzie produkcyjnym.

Specjalistka utrzymania ruchu

Dbam o sprawne działanie wszystkich urządzeń w zakładzie produkcyjnym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam do czynienia z różnymi, nowoczesnymi urządzeniami. Zapewnianie im bezawaryjnej pracy sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

Dbam o utrzymanie ciągłości procesu produkcji w zakładzie, który mnie zatrudnia. Na bieżąco sprawdzam działanie każdej maszyny, wykonuję okresowe przeglądy i konserwacje, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wszystko po to, by zapewnić sprawność techniczną wykorzystywanych w produkcji urządzeń technologicznych. W przypadku awarii lub usterki, moim zadaniem jest jej zlokalizowanie, ustalenie przyczyn i jak najszybsze usunięcie. Wymieniam zepsute lub zużyte elementy eksploatacyjne, części, mechanizmy, poprawiam ustawienia maszyn sterowanych elektronicznie. 


Wykonuję też pomiary eksploatacyjne maszyn, urządzeń i instalacji, i w specjalnych bazach danych gromadzę informacje z przebiegu ich pracy. Dostarczają mi ich komputerowe systemy utrzymania ruchu. Oprócz tego biorę udział w komisjach odbioru technicznego i proponuję nowe rozwiązania, usprawniające utrzymanie w ruchu linii produkcyjnych. Aktualizuję też dokumentację techniczną wszystkich urządzeń znajdujących się pod moją opieką. Wypełniam dziennik konserwacji, arkusz awarii i plan prewencyjny. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na rysunku technicznym, by sprawnie lokalizować miejsce awarii urządzenia albo określać, gdzie mogło zostać zerwane połączenie między kolejnymi etapami procesu produkcji. Powinnam umieć posługiwać się narzędziami i sprzętem niezbędnym w mojej pracy, w tym wkrętakami, szczypcami, kluczami różnego typu - płaskimi, nasadowymi i imbusowymi - multimetrami i testerami napięcia, wiertarkami i wkrętarkami, kluczami dynamometrycznymi, podnośnikami i ruchomymi podestami.


Muszę znać się na właściwościach materiałów, z których zbudowane są urządzenia, maszyny i linie produkcyjne oraz na budowie i działaniu elektrycznych napędów wprawiających w ruch te urządzenia i sterujących ich pracą.
Potrzebuję znajomości matematyki, żeby prawidłowo obliczać zapotrzebowanie na części zamienne, środki do czyszczenia i konserwacji maszyn, znać się na kalibrowaniu mierników i innego sprzętu, który wykorzystuję w pracy.
Muszę znać się na budowie maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych, które są wykorzystywane w moim zakładzie pracy. Muszę potrafić lokalizować przyczyny usterek i usuwać je, przeprowadzać przeglądy, konserwacje, demontować stare i montować nowe urządzenia oraz odpowiednio wpinać je w ciąg technologiczny.
Muszę znać się na systemach sterowania maszynami wykorzystywanymi w konkretnych urządzeniach i liniach produkcyjnych, potrafić obsługiwać roboty przemysłowe oraz lokalizować i naprawiać ich usterki.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • staranność,
  • cierpliwość,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych, parkach przemysłowych, zakładach przetwórczych - wszędzie tam, gdzie niezbędny jest nadzór nad działaniem maszyn i instalacji.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.