Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka konstruktorka

Tworzę projekty nowych maszyn, urządzeń i przyrządów i ulepszam istniejące konstrukcje.

Inżynierka konstruktorka

Tworzę projekty nowych maszyn, urządzeń i przyrządów i ulepszam istniejące konstrukcje.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi wykorzystywać moją kreatywność i uzdolnienia techniczne. Mogę uczestniczyć w procesie projektowania i produkcji nowoczesnych maszyn, urządzeń i instalacji, co sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

Moja praca w znacznym stopniu polega na projektowaniu rozwiązań konstrukcyjnych. W zależności od tego, gdzie pracuję, mogę na przykład projektować reaktor jądrowy, silnik samolotu albo karoserię samochodu, która ma trafić na linię produkcyjną. 


Projektowanie konstrukcji to złożony proces. Od koncepcji, czyli pomysłu na nowe urządzenie lub maszynę, przez projekt wstępny, aż do rysunków wykonawczych pojedynczych elementów. Na każdym z etapów muszę wykonywać różne, często skomplikowane obliczenia. Czasami będą one dotyczyć wytrzymałości konstrukcji, innym razem wymiany ciepła czy oporów powietrza. W mojej pracy często wspomagam się specjalistycznymi programami komputerowymi, które przyspieszają projektowanie.
Jeśli pracuję w branży energetyki jądrowej, moim zadaniem jest konstruowanie nowych lub modernizacja istniejących instalacji i urządzeń wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych. Tworzę niezbędną dokumentację techniczną nowych maszyn lub instalacji. Zajmuję się też ulepszaniem istniejących, np. układu paliwowego, czy układu chłodzenia. Dobieram urządzenia i inne elementy, które poprawiają wydajność instalacji. Oprócz tego zajmuję się technologiami zwiększającymi skuteczność neutralizacji odpadów promieniotwórczych i bezpieczeństwo ich składowania. Muszę więc znać obowiązujące przepisy prawne dotyczące odpadów promieniotwórczych oraz znać zasady działania instalacji i urządzeń wykorzystywanych przy neutralizacji, transporcie i składowaniu odpadów promieniotwórczych. 


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi, takimi jak NX, CATIA V5, Pro/Engineer, Solid Works, Inventor. Pozwalają mi one na tworzenie projektów maszyn, urządzeń i instalacji oraz przygotowywanie wizualizacji ich działania. Dzięki temu mogę ocenić, czy po wyprodukowaniu i zamontowaniu będą działać tak, jak chciałam. 


Muszę bardzo dobrze znać matematykę i fizykę, żeby móc tworzyć projekty maszyn, urządzeń i instalacji, kalkulować wymiary i masę poszczególnych części, obliczać wytrzymałość konstrukcji, zużycie materiałów i koszty produkcji. 
W moim zawodzie istotna jest umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym, pomocne są też zdolności techniczne i sprawność manualna, ponieważ często osobiście uczestniczę w konstruowaniu i testowaniu prototypów maszyn i urządzeń. Muszę więc umieć posługiwać się narzędziami, a także lokalizować i usuwać ewentualne usterki.
Dzięki znajomości języka angielskiego mogę sprawnie posługiwać się programami do projektowania, które mają angielski interfejs, czytać anglojęzyczną literaturę fachową, uczestniczyć w zagranicznych kursach i szkoleniach oraz śledzić światowe nowinki z mojej branży. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność znajdowania nieszablonowych rozwiązań,
  • cierpliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach z różnych branż. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.