ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Nauczyciel zawodu

Uczę zawodu w szkole branżowej lub technikum.

Nauczyciel zawodu

Uczę zawodu w szkole branżowej lub technikum.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Przekazując uczniom moją wiedzę i doświadczenie przygotowuję przyszłych fachowców, którzy po skończeniu szkoły będą profesjonalnie i rzetelnie naprawiać samochody, budować domy, prowadzić gospodarstwa rolne, produkować skomplikowane narzędzia.

Czym się zajmuję?

Pracuję w szkole. Może to być szkoła branżowa, technikum, szkoła przyzakładowa. Wszędzie tam, gdzie naucza się praktycznych umiejętności zawodowych, takich jak: mechanik samochodowy, stolarz, technik informatyk. Zwykłych przedmiotów szkolnych uczą w tych szkołach inni nauczyciele. Podczas lekcji ze mną uczniowie zdobywają konkretną wiedzę potrzebną w danym zawodzie, np. przyszły rolnik uczy się, jakie nawozy mineralne należy stosować w uprawie rzepaku, a jakie - pszenicy czy marchwi.


Realizując program nauczania dbam o to, żeby wiadomości z przedmiotów zawodowych przekazywać uczniom wtedy, kiedy zdobędą już niezbędną wiedzę teoretyczną. Np. lekcje o nawozach sztucznych powinny być prowadzone dopiero po tym, jak dzieci dowiedzą się na chemii, w jaki sposób się je wytwarza. Obserwuję rynek pracy, nowe maszyny, rozwiązania techniczne, żeby móc dopasowywać przekazywaną wiedzę do aktualnego stanu rynku. 
To zwiększa szanse moich podopiecznych na znalezienie pracy po ukończeniu kształcenia. Na zajęciach uczę moich wychowanków systematycznej pracy, kreatywności, samodzielnego myślenia, ale staram się też przekazać jak najwięcej praktycznych umiejętności niezbędnych w danym zawodzie. Muszę jednocześnie przestrzegać zasad BHP i tłumaczyć je uczniom oraz egzekwować ich przestrzeganie, bo podczas zajęć często mamy do czynienia z maszynami mogącymi spowodować urazy przy niewłaściwej obsłudze albo z substancjami, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 
Sprawdzam też stan techniczny wszystkich używanych narzędzi i maszyn, dzięki czemu mogę w porę zauważyć objawy ich zużycia lub niesprawnej pracy i zaplanować naprawę lub wymianę. 


Co powinienem umieć?

Żeby móc pracować jako nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych, muszę mieć tytuł mistrza w konkretnym zawodzie, średnie wykształcenie zawodowe lub studia wyższe oraz odpowiedni staż pracy. Do tego trzeba skończyć kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Muszę znać się na psychologii, żeby wiedzieć, jak postępować z uczniami, zwłaszcza takimi, którzy sprawiają problemy.


Muszę wiedzieć, jak powinno się prowadzić lekcje, żeby zainteresować uczniów nauką, w ciekawy sposób przekazywać im wiedzę, rozwijać ich zdolności, uczyć kreatywności i samodzielnego myślenia. Muszę wiedzieć, w jaki sposób należy uczyć umiejętności praktycznych, np. obsługi maszyn, naprawy zepsutych urządzeń, budowy konstrukcji z różnych materiałów.


 Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • umiejętność wzbudzania zaufania w uczniach,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • otwartość,
  • cierpliwość,
  • wyrozumiałość,
  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość,
  • dobra pamięć, 
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w szkołach branżowych, technikach, szkołach przyzakładowych,… 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.