ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Nauczyciel

Uczę uczniów w szkole, oceniam ich wiedzę i umiejętności, przygotowuję plany lekcji, współpracuję z innymi pracownikami szkoły i rodzicami.

Nauczyciel

Uczę uczniów w szkole, oceniam ich wiedzę i umiejętności, przygotowuję plany lekcji, współpracuję z innymi pracownikami szkoły i rodzicami.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej mogę pogłębiać swoją wiedzę na temat dziedziny naukowej, którą się interesuję, i przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom, starając się zarazić ich swoją pasją do uczonego przeze mnie przedmiotu. Dodatkowo praca z dziećmi i młodymi ludźmi pozwala mi wciąż się rozwijać - muszę aktualizować swoją wiedzę o mojej dziedzinie, ale też szukać metod kreatywnego przekazywania tej wiedzy uczniom.

Czym się zajmuję?

Jako nauczyciel prowadzę lekcje z przedmiotu szkolnego, w którym się specjalizuję, a moim zadaniem jest przekazywanie uczniom wiedzy wymaganej od nich na kolejnych etapach edukacji. Zakres wiedzy i wymagania edukacyjne są określone w programie nauczania, który musi realizować podstawę programową. Dostosowuję metody przekazywania wiedzy do potrzeb uczniów w klasach, muszę przy tym pamiętać o uwzględnianiu potrzeb uczniów z opiniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Oprócz tego wypatruję i przygotowuję szczególnie uzdolnionych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.


Poza przekazywaniem wiedzy dbam o sprawy wychowawcze - szczególnie, jeśli jestem wychowawcą klasy - ale nawet jeśli nie, to podczas lekcji często pojawiają się różne trudności w zachowaniu uczniów, które później omawiam z samymi uczniami, ich rodzicami, wychowawcą klasy lub specjalistami szkolnymi. Sporo czasu poświęcam na przygotowanie się do lekcji, na sprawdzanie prac domowych, testów, klasówek i egzaminów. Organizuję też różne ciekawe warsztaty, wycieczki, a także imprezy i przedsięwzięcia, które budują społeczność szkolną, np. akademie szkolne.
Oprócz tego dbam o bezpieczeństwo uczniów - pełnię dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Regularnie biorę udział w posiedzeniach całej rady pedagogicznej, na których ewaluujemy naszą pracę, wyniki edukacyjne, działania wychowawcze szkoły, omawiamy zachowanie uczniów i kwestie organizacyjne oraz prawne: przepisy, regulaminy. Uczestniczę też w zebraniach z rodzicami, kontaktuję się z nimi i odpowiadam na ich pytania. Muszę mieć także czas na dokształcanie, na poznawanie nowoczesnych narzędzi i sposobów nauczania.


Co powinienem umieć? 

Muszę mieć rzetelną wiedzę na temat przedmiotu, z którego prowadzę lekcję.


Muszę mieć wiedzę na temat procesu uczenia oraz technik edukacyjnych.
Muszę mieć przygotowanie pedagogiczne, wiedzę na temat rozwoju dzieci i młodzieży oraz ukończone studia wyższe: licencjat, jeśli chcę uczyć w szkole podstawowej, mgr, jeśli w szkołach średnich.
Muszę znać się na psychologii, żeby wiedzieć, jak postępować z uczniami, zwłaszcza takimi, którzy sprawiają problemy oraz wiedzieć, jak prowadzić lekcje, żeby ciekawie i efektywnie przekazywać uczniom wiedzę.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • kreatywność,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • życzliwość,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • empatia,
 • dobra pamięć,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • asertywność,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • wytrwałość,
 • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych szkołach, w instytucjach kultury, bibliotekach, wydawnictwach, organizacjach pozarządowych, fundacjach.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.