Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Tyflopedagog

Prowadzę zajęcia z osobami niewidzącymi lub słabowidzącymi, by zwiększyć ich samodzielność.

Tyflopedagog

Prowadzę zajęcia z osobami niewidzącymi lub słabowidzącymi, by zwiększyć ich samodzielność.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki mojej pomocy osoby mające problemy ze wzrokiem zyskują samodzielność i lepsze możliwości funkcjonowania w swoim środowisku.

Czym się zajmuję?

Pracuję z osobami w różnym wieku, które mają problemy ze wzrokiem albo są niewidome. Najczęściej prowadzę zajęcia z uczniami w szkołach, przedszkolach lub innych placówkach edukacyjnych. Pomagam w nauce przedmiotów szkolnych, ale także uczę czynności zwiększających samodzielność moich podopiecznych w codziennym życiu. Sposób prowadzenia zajęć zależy od wieku uczniów i od tego, jak duży jest u nich ubytek wzroku. 


Osoby słabowidzące uczę, jak kontrolować ruchy gałek ocznych, poprawiać koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową oraz lepiej rozpoznawać przedmioty i orientować się w otoczeniu. Pomagam im także rozwijać pamięć wzrokową, wzrokowe metody kompensacyjne oraz dostosowywać otoczenie do swoich potrzeb. Dopasowuję rodzaj ćwiczeń i technik do możliwości i potrzeb każdego podopiecznego. Jednym najbardziej potrzebna jest umiejętność samodzielnego poruszania się w zamkniętych pomieszczeniach i na zewnątrz, innych trzeba na nowo nauczyć korzystania z rozmaitych przedmiotów codziennego użytku oraz sprzętów wspomagających zmysł wzroku, jak lupy i lunetki, podświetlane i elektroniczne oraz inne pomoce optyczne ułatwiające widzenie, jeszcze inni wymagają instruktażu obsługi komputera z wykorzystaniem technologii takich, jak audiodeskrypcja. 
Całkowicie niewidomym pomagam odnaleźć się w otoczeniu dzięki rozwijaniu innych zmysłów: słuchu, dotyku, smaku i węchu. Pomagam im opanować takie czynności, jak nalewanie płynów z butelki do kubka, mycie twarzy, zakładanie ubrań. Uczę ich, jak należy to wykonywać poprawnie i bezpiecznie. Podczas zajęć rozwijam ich orientację przestrzenną, uczę bezpiecznego poruszania się przy pomocy sprzętów i urządzeń, takich jak laski, specjalne okulary z kamerami opisujące otoczenie i ostrzegające przed przeszkodami, wykonywania codziennych czynności z wykorzystaniem mówiącej wagi, czajnika z sygnałem dźwiękowym czy termometru z audiodeskrypcją. Z moją pomocą uczą się też współpracy z psem asystującym albo korzystania z pomocy widzącego przewodnika. 
Dopasowuję pomoce naukowe do potrzeb i możliwości konkretnych osób niewidomych i słabowidzących. Jeśli chodzi o młodzież, uczę ich posługiwania się alfabetem Braille'a, zachęcam do korzystania z trójwymiarowych map i atlasów podczas lekcji geografii, uwrażliwiam na sztukę dzięki specjalnym modelom dzieł, przystosowanym do oglądania ich rękoma. 


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jak pracować z osobami niewidomymi, aby usprawnić ich zmysł dotyku, węchu, słuchu, smaku, orientację w przestrzeni, sprawność manualną. Muszę potrafić uczyć niewidomych posługiwania się alfabetem Braille'a, znać sposoby uwrażliwiania opuszek palców, techniki prawidłowego ułożenia rąk oraz obsługi urządzeń służących do pisania brajlem. 


W odniesieniu do osób słabowidzących muszę potrafić przeprowadzać z podopiecznymi zajęcia poprawiające jakość widzenia oraz znać ćwiczenia i zabiegi wchodzące w skład terapii widzenia. 
Muszę znać się na budowie narządu wzroku oraz na chorobach oczu i typach zaburzeń widzenia jakie mogą być ich skutkiem. Muszę wiedzieć, w jaki sposób funkcjonują osoby niewidome od urodzenia, a jak takie, u których problemy ze wzrokiem wynikły z przebycia urazów lub różnych chorób przewlekłych. Powinienem potrafić udzielać pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. 
Muszę znać rodzaje sprzętu elektronicznego i programów komputerowych pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym w korzystaniu z internetu, zapisywaniu i odczytywaniu tekstów, odtwarzaniu audiobooków. 
Muszę potrafić przeprowadzać diagnozę pedagogiczną, wypełniać niezbędną dokumentację, współpracować z pracownikami szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodzicami i opiekunami osób niewidomych i słabowidzących. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • empatia,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • odporność emocjonalna,
  • umiejętność przekonywania innych do swoich racji,
  • kreatywność. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach specjalistycznych i psychologiczno-pedagogicznych. Wszędzie tam, gdzie uczą się niedowidzące i niewidome dzieci oraz młodzież. Mogę pracować także w placówkach zajmujących się dorosłymi osobami mającymi poważne problemy ze wzrokiem, jak również prowadzić nauczanie indywidualne. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.