ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Nauczyciel przedszkola

Uczę dzieci w przedszkolu. Poprzez kreatywne zabawy rozwijam ich umiejętności i wiedzę, żeby przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nauczyciel przedszkola

Uczę dzieci w przedszkolu. Poprzez kreatywne zabawy rozwijam ich umiejętności i wiedzę, żeby przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Bardzo cieszy mnie widok uśmiechniętych twarzy maluchów, które recytują wierszyki oraz bawią się razem. Dumę przynosi również zadowolenie dzieci, które prezentują rodzicom, czego nauczyły się w przedszkolu. Możliwość pracy z dziećmi to nagroda sama w sobie.

Czym się zajmuję?

Jako nauczyciel przedszkola dbam o harmonijny rozwój dzieci, którymi się opiekuję. Do zadań każdego „przedszkolanka” należy opieka nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w tym organizowanie im zabaw i przekazywanie podstawowej wiedzy o świecie. Najczęściej pracuję z grupą kilkunastu ciekawych świata, pełnych energii maluchów, dla których opracowuję specjalny program wychowawczy. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci do samodzielności podczas spożywania posiłków czy w toalecie, a także do nauki w szkole. Wpajam im również zasady kontaktowania się z innymi dziećmi i dorosłymi. Zajęcia, które prowadzę, mają na celu rozwinięcie u przedszkolaków sprawności fizycznej całego ciała, umiejętności wyraźnego i poprawnego mówienia, pracy w grupie, wyrażania swoich uczuć i emocji. Staram się, żeby nauka odbywała się poprzez zabawę i ciekawe formy edukacyjne. Obserwuję postępy moich podopiecznych, dopasowując metody prowadzenia zajęć do ich potrzeb i rozwoju psychomotorycznego.


Pragnę pokazać moim podopiecznym, że zdobywanie wiedzy może być wspaniałą przygodą. Podczas pracy wykorzystuję rozmaite zabawki, instrumenty muzyczne, przybory plastyczne, pomoce dydaktyczne, nagrania z muzyką i piosenkami, książki, czasopisma, filmy przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Organizujemy w przedszkolu teatrzyki, przedstawienia dla rodziców, zabawy w terenie i warsztaty plastyczne. Chcę, żeby miejsce mojej pracy kojarzyło się dzieciom z domem, bezpieczeństwem i nowymi doświadczeniami. Przecież na kilka godzin dziennie zastępuję im rodziców, którzy w tym czasie są w pracy. To, co robię, jest moją pasją.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na pedagogice, wiedzieć, jak prowadzić zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczyć je rozpoznawania kolorów, liczenia, śpiewania piosenek, prowadzić zabawy ruchowe i taneczne, pomagać w dbaniu o higienę, jedzeniu posiłków, ubieraniu się. 


Pracując z dziećmi muszę mieć dobre rozeznanie w anatomii i fizjologii człowieka, aby umieć ocenić ryzyko zabaw i umieć udzielić pomocy w nagłej sytuacji.
Muszę znać prawo oświatowe i Kartę Nauczyciela, a także inne akty prawne obowiązujące w moim zawodzie.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • empatia,
 • kreatywność,
 • cierpliwość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • wyrozumiałość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • opiekuńczość,
 • asertywność,
 • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych lub prywatnych przedszkolach.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.