Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Oligofrenopedagog

Prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Oligofrenopedagog

Prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają nowe umiejętności, poprawiają swoją sprawność fizyczną i przygotowują się, na miarę swoich możliwości, do uczestniczenia w życiu społeczeństwa. Mam wiele możliwości zatrudnienia: w przedszkolach i szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Czym się zajmuję?

Jestem oligofrenopedagogiem. Prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Moje zajęcia mają charakter dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy. W zależności od stopnia niepełnosprawności każdego z moich podopiecznych i jego możliwości psychicznych oraz fizycznych dopasowuję do nich poziom zajęć i sposób pracy. 


Moim celem jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju oraz osiągnięcia samodzielności, przy głębszej niepełnosprawności – samodzielnego ubierania się, mycia, jedzenia posiłków, przy lżejszej – znalezienia pracy i samodzielnego życia w społeczeństwie. 
Żeby móc pracować w tym zawodzie muszę skończyć studia: pedagogikę, np. pedagogikę specjalną – po niej mogę prowadzić zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, studia przygotowujące do nauczania konkretnego przedmiotu szkolnego, np. matematyki, biologii, historii, albo teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, np. fryzjera, kucharza, ślusarza. Oprócz tego muszę skończyć studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, które dają mi uprawnienia do pracy jako nauczyciel osób upośledzonych umysłowo. 
Opiekuję się uczniami zarówno w szkole/przedszkolu jak i podczas wycieczek do muzeów, kin, teatrów, sklepów, punktów usługowych, instytucji, np. urząd miasta, i innych miejsc użyteczności publicznej. Dla moich podopiecznych te wyjścia są nie tylko rozrywką, ale także okazją do nauki: zdobywają wtedy umiejętności, które przydadzą im się w dalszym życiu, np. jak należy zachowywać się w muzeum, jak się kupuje bilet do kina albo robi zakupy w sklepie, jakie sprawy można załatwić w urzędzie. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na psychologii, żeby umieć prowadzić zajęcia z uczniami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej w taki sposób, by jak najpełniej stymulować ich rozwój psychiczny. 


Muszę też znać budowę i działanie ludzkiego organizmu, żeby móc dostrzegać problemy zdrowotne moich uczniów i prowadzić z nimi odpowiednie zajęcia rewalidacyjne, czyli poprawiające ich sprawność fizyczną: gimnastyka korekcyjna, usuwanie wad wymowy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość, 
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z uczniami, 
  • wytrwałość, 
  • empatia, 
  • spostrzegawczość. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole zawodowej albo ośrodku szkolno-wychowawczym, w których uczą się dzieci lub młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.