Zdjęcie zawodu
W. męska

Brokerka informacji

Wyszukuję i opracowuję informacje na zlecenie klientów.

Brokerka informacji

Wyszukuję i opracowuję informacje na zlecenie klientów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Jeśli pracuję jako "freelancer", czyli na własny rachunek, np. prowadząc działalność gospodarczą, i przyjmuję zlecenia od różnych klientów, zajmuję się wyszukiwaniem informacji z bardzo różnorodnych dziedzin. Moja praca rzadko kiedy jest nudna. Czasami podczas poszukiwań informacji czuję się jak detektyw tropiąca fascynujące zagadki.

Czym się zajmuję?

Szukam, opracowuję i udostępniam informacje. Działam na zlecenie klientów, czyli przede wszystkim przedsiębiorców. Tempo dzisiejszego życia powoduje, że nie każda firma jest w stanie własnymi siłami wyszukać potrzebne dane, ponieważ pracownicy mają i tak zbyt wiele obowiązków na głowie. Poza tym nie każdy wie, gdzie szukać i jak szukać, żeby szybko i sprawnie uzyskać te informacje, których potrzebuje. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach jestem w stanie zaspokoić te potrzeby. 


Dostarczane przeze mnie dane są zawsze wysokiej jakości, pochodzą z legalnych i wiarygodnych źródeł i są opracowane w sposób, jakiego życzył sobie klient i tak, żeby mógł wygodnie z nich korzystać, np. przedstawione w formie tabeli, bibliografii, raportu, bazy danych. Można powiedzieć, że jestem pośredniczką między klientami, a źródłami informacji. 
Podczas pracy przeszukuję zasoby Internetu, dzwonię do firm/instytucji będących w posiadaniu potrzebnych informacji, odwiedzam biblioteki i archiwa - wszystko zależy od rodzaju danych, które mam zdobyć. Może być to np. lista firm produkujących konkretny towar, spis książek i artykułów prasowych poruszających określony temat, zestawienie cen jakiegoś produktu na przestrzeni kilku miesięcy albo lat. 
Czasami wyszukiwanie informacji zabiera mi dużo czasu, np. gdy klient potrzebuje bardzo specjalistycznych, trudno dostępnych danych. Innym razem mam wyszukać informacje na jakiś popularny temat i znajduję wiele źródeł. W takim przypadku muszę umieć ocenić przydatność znalezionych informacji, czyli ich użyteczność dla klienta, i ich wiarygodność - czy źródło informacji jest pewne i znane z publikowania sprawdzonych wiadomości. 


Co powinnam umieć? 

Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i korzystania z zasobów internetu to podstawa mojej pracy. Muszę znać się na rodzajach baz danych, takich jak dziedzinowe, czyli zawierające informacje z konkretnej dziedziny wiedzy, np. rolnictwa, medycyny, bibliograficzne, czyli gromadzące dane o książkach, artykułach z konkretnego zakresu, abstraktowe albo adnotowane, które oprócz spisu literatury zawierają też krótką informację o zawartości konkretnej książki lub czasopisma, pełnotekstowe zawierające pełne treści konkretnych dokumentów, np. polskich czy europejskich aktów prawnych, mieszane. Muszę też wiedzieć, jak poruszać się po tych bazach danych oraz co wpisywać w polu wyszukiwania, żeby uzyskać interesujące mnie informacje. 


Czasami klienci zlecają mi wyszukanie informacji dotyczących zagranicznych firm, obcojęzycznych książek, dlatego muszę dobrze znać chociaż jeden język obcy, najlepiej angielski. 
Muszę też wiedzieć, jak szukać danych w kartkowych i elektronicznych katalogach bibliotecznych oraz w archiwach. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • kreatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę prowadzić własną działalność albo znaleźć pracę w fundacjach, instytucjach, firmach, które chcą na stałe zatrudnić brokerkę informacji, a wtedy mogę stać się ekspertką od wyszukiwania danych z konkretnej dziedziny.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.