ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Dróżniczka przejazdowa

Dbam o bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym.

Dróżniczka przejazdowa

Dbam o bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy przejazdy kolejowe są utrzymywane w dobrym stanie, a samochody i pociągi mogą bezpiecznie z nich korzystać. Pasażerowie podróżujący koleją i samochodami ufają, że zamknę rogatki we właściwym czasie, nie dopuszczając do kolizji, a w razie usterki torów zauważę ją w porę, dzięki czemu podróż koleją będzie bezpieczna.

Czym się zajmuję?

Pracuję na przejazdach kolejowych, czyli skrzyżowaniach torów kolejowych z drogą, którą poruszają się samochody i inne pojazdy kołowe. Jeśli przejazd jest strzeżony, obsługuję rogatki – zapory, które na czas przejazdu pociągu są opuszczane. Zamykam rogatki zanim nadjedzie pociąg, po otrzymaniu od dyżurnego ruchu z pobliskiej stacji kolejowej informacji o wyjeździe składu ze stacji. Kiedy pociąg przejeżdża przez przejazd kolejowy stoję przed posterunkiem, czyli budką dróżnika, i obserwuję przejeżdżający skład. Sprawdzam, czy lokomotywa i wszystkie wagony mają zapalone odpowiednie światła i czy mają umieszczone w wyznaczonych miejscach właściwe tarcze sygnalizacyjne. Inaczej powinien być oznakowany przód, a inaczej tył pociągu, jeszcze inaczej lokomotywa z pługiem śnieżnym, albo pociąg, w którym lokomotywa pcha wagony, zamiast je ciągnąć. Zwracam też uwagę, czy przejeżdżający pociąg nie ma widocznych usterek w pracy podwozia i nadwozia, takich jak: brak zderzaków na końcu pociągu, przechylone pudła wagonowe, iskrzenie od hamujących lub jadących na poślizgu kół pojazdów kolejowych, wyciek lub wysypywanie się ładunku, otwarte na zewnątrz drzwi wagonów.


Jeśli zauważę jakieś usterki, muszę zgłosić je do najbliższego posterunku ruchu kolejowego. Kiedy pociąg już minie mój posterunek, podnoszę rogatki do góry. Siedząc na posterunku, z którego mam bardzo dobry widok na tory i drogę, obserwuję szlak kolejowy, czyli tory, drogę i semafory. Może się zdarzyć, że dyżurny ruchu z jakiejś przyczyny nie zgłosi mi, że z jego stacji wyjechał pociąg. Jeśli go zauważę, mogę w porę zamknąć rogatki i nie dopuścić do wypadku. Jeśli podczas mojego dyżuru przydarzy się awaria rogatek, muszę oznakować przejazd tak, aby kierowcy pojazdów, rowerzyści i piesi wiedzieli, że rogatki są uszkodzone, i sama muszę zatrzymywać samochody przed przejazdem pociągu. Muszę mieć wtedy na sobie kamizelkę odblaskową i sygnalizować konieczność zatrzymania się używając tarczy do zatrzymywania pojazdów, czyli tzw. lizaka policyjnego, a jeśli widoczność jest bardzo ograniczona, np. z powodu mgły, mogę używać też latarki z czerwonym światłem, trąbki sygnalizacyjnej lub gwizdka.
Oprócz tego do moich obowiązków należy sprawdzanie stanu torów w najbliższej okolicy przejazdu kolejowego. Powinnam zauważyć wszystkie usterki, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu przejeżdżających tędy pociągów, np. pęknięcie szyn. Jeśli zaobserwuję jakąkolwiek awarię, zgłaszam ją do dyżurnego ruchu i toromistrza, którzy decydują, czy należy zamknąć tor i niezwłocznie ją usunąć, czy wystarczy ograniczyć prędkość jadących po tym torze składów kolejowych. Dbam też o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń znajdujących się na przejeździe kolejowym: rogatek, przyborów sygnałowych, tarcz, wskaźników, narzędzi do konserwacji torów. Do moich obowiązków należy także utrzymywanie przejazdu w czystości, w zimie zajmuję się jego odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem, tak aby umożliwić bezpieczny ruch samochodów i pociągów.


Co powinnam umieć? 

W tej pracy przydaje się umiejętność obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, ponieważ muszę dbać o dobry stan mechanizmu podnoszącego i opuszczającego rogatki. Ważna jest też umiejętność montażu i konserwacji instalacji elektrycznych aby np. sprawdzać czy instalacja zasilająca w prąd mechanizm podnoszący i opuszczający rogatki jest w dobrym stanie.


Muszę znać regulamin obsługi przejazdu kolejowego, umieć wypełniać dokumentację techniczno-ruchową, którą prowadzę podczas dyżurów, wiedzieć, jakie są zasady postępowania w przypadku uszkodzenia rogatek, zauważenia usterek torów.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • podzielność uwagi,
  • dyspozycyjność,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • cierpliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Jako dróżniczka przejazdowa mogę znaleźć zatrudnienie w Polskich Kolejach Państwowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.