Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka transportu kolejowego

Organizuję i planuję ruch pociągów na stacji kolejowej.

Specjalistka transportu kolejowego

Organizuję i planuję ruch pociągów na stacji kolejowej.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy pasażerowie, przesyłki i ładunki przewożone pociągami bezpiecznie poruszają się po torach. Moja praca wymaga ode mnie nieustannej czujności i skupienia, nigdy nie mogę za to narzekać na nudę. Każdy dyżur przynosi nowe wyzwania i niespodziewane sytuacje, na które muszę szybko reagować.

Czym się zajmuję?

Organizuję i nadzoruję ruch pociągów na szlakach kolejowych, dworcach i bocznicach - to odgałęzienia torów służące np. do postoju pociągów, ich rozładunku i załadunku oraz napraw. Mogę też pracować w wewnętrznej sieci kolejowej dużego zakładu przemysłowego, np. huty albo kopalni. Decyduję o tym, o której godzinie oraz skąd odjeżdża konkretny pociąg, śledzę trasy składów poruszających się w obszarze, którym zawiaduję, na specjalnym pulpicie sterowniczym. Czasem, np. w przypadku awarii albo opóźnienia, wstrzymuję ruch albo zmieniam kolejność przejazdu, będąc stale w łączności z maszynistami oraz osobami zarządzającymi ruchem na innych stacjach kolejowych, wyznaczam alternatywne trasy dla pociągów będących już w drodze, które muszą np. ominąć odcinek torów czasowo wyłączony z ruchu. 


Moja praca jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ zależy od niej życie i bezpieczeństwo pasażerów, towarów oraz pracowników kolei. Podczas dyżuru muszę cały czas być skoncentrowana, aby nie popełnić pomyłki. Nie mogę np. skierować jadących w przeciwnych kierunkach pociągów na ten sam tor. Jestem odpowiedzialna za kontrolowanie dobrego stanu torów, zwrotnic, trakcji kolejowej i innych urządzeń, od których zależy bezpieczny ruch pociągów. Kiedy podwładni zgłoszą mi usterki, organizuję i wysyłam na miejsce ekipę, która je usunie. Decyduję również o tym, gdzie powinny stać wagony oczekujące na wyprawienie w drogę lub dołączenie do składu. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać przepisy BHP, rodzaje zagrożeń występujące na kolei i procedury postępowania w rozmaitych nieprzewidzianych sytuacjach, np. wypadku kolejowego, muszę znać ustawę o transporcie kolejowym, przepisy o ochronie danych osobowych i zachowaniu tajemnicy służbowej. 


W mojej pracy bardzo ważna jest umiejętność odczytywania dokumentów technicznych i instrukcji użytkowania urządzeń sterujących ruchem kolejowym, znajomość typów tych urządzeń i umiejętność ich obsługi oraz sprawne korzystanie ze środków łączności telefonicznej, radiowej i awaryjnej łączności zastępczej. Istotna jest też znajomość elementów sieci kolejowej, takich jak tory, trakcje, zwrotnice, stacje kolejowe i rozpoznawanie ich na schematach linii kolejowych oraz ocenianie ich stanu technicznego, a także wiedza o rodzajach taboru kolejowego: wagony, lokomotywy. 
Muszę znać budowle i urządzenia wykorzystywane do sterowania ruchem pociągów, a także rodzaje rozkładów jazdy, potrafić dobierać typy zezwoleń, poleceń i rozkazów pisemnych w zależności od rodzaju przekazywanej informacji, znać rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych, np. semafory, tarcze ostrzegawcze, oraz umieć rozpoznawać nadawane przez nie sygnały, np. zamknięcia toru, zatrzymania, zmniejszenia prędkości. Muszę też umieć wypełniać odpowiednie dokumenty przewozowe. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • odporność na stres,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • opanowanie,
 • szybki refleks,
 • wytrwałość,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • skrupulatność,
 • punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się organizowaniem przewozów kolejowych pasażerskich lub towarowych, w zajezdniach tramwajowych, w zajezdniach metra.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.