ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Automatyczka ruchu kolejowego

Dbam o sprawne działanie urządzeń sterujących ruchem kolejowym.

Automatyczka ruchu kolejowego

Dbam o sprawne działanie urządzeń sterujących ruchem kolejowym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Montując, sprawdzając, regulując i konserwując urządzenia sterujące ruchem kolejowym zapewniam maszynistom dobre warunki pracy, a pasażerom i towarom bezpieczną podróż do miejsca przeznaczenia.

Czym się zajmuję?

Jako automatyczka ruchu kolejowego jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo pasażerów oraz towarów przewożonych koleją. Dbam o sprawne działanie urządzeń, które zapewniają spokojną i bezkolizyjną podróż po torach. Są to między innymi sygnalizacja, urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, blokada liniowa i stacyjna. Do moich obowiązków należy montaż tych urządzeń, sprawdzanie ich stanu technicznego i usuwanie zauważonych usterek. Dbam zarówno o stan urządzeń ręcznych, inaczej zwanych kluczowymi, jak i mechanicznych, przekaźnikowych oraz suwakowych na górkach rozrządowych. 


Reguluję i kontroluję działanie mechanicznego i elektrycznego napędu zwrotnicowego, dzięki któremu możliwe jest przekierowywanie pociągów z jednego toru na drugi. Dbam o stan techniczny semaforów i ich obwodów sterowania – to bardzo ważne dla każdego maszynisty, bo to dzięki semaforom wie on, z jaką prędkością może prowadzić skład przy mijanym semaforze, albo czy np. musi się zatrzymać. Sprawdzam, reguluję i konserwuję czujniki torowe: magnetyczne, mechaniczne i magnetoindukcyjne, pozwalające stwierdzić, które tory są aktualnie zajęte przez pociągi, czy maszyniści zatrzymują się przed semaforami. 
Wszystkie te urządzenia nie mogłyby działać bez zasilania, dlatego dbam o sprawność baterii i akumulatorów, w które są wyposażone oraz przetwornic sygnałowych, prostowników i zespołów prądotwórczych. Układam też kable sygnalizacyjne, łączę je ze sobą, odpowiednio zakańczam ich końcówki w głowicach lub skrzynkach kablowych oraz sprawdzam jakość izolacji. Potrafię posługiwać się rysunkiem technicznym, czytać schematy oraz plany instalacji i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i rozpoznawać poszczególne urządzenia. Dobieram odpowiednie podzespoły niezbędne do montażu tych urządzeń, w zależności od warunków, w jakich będą pracować; potrafię oceniać stan techniczny sprawdzanych maszyn i instalacji i kwalifikować je do remontu lub naprawy. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na fizyce, a zwłaszcza dynamice, mechanice i elektryczności, potrafić montować urządzenia zasilające infrastrukturę kolejową w prąd stały i przemienny, potrafić stosować odpowiednie materiały do zabezpieczania końcówek przewodów elektrycznych i oceniać stan izolacji, znać się na urządzeniach elektronicznych, niezbędnych do sterowania pracą maszyn zapewniających bezpieczny ruch pociągów. 


Nowoczesne urządzenia sterujące ruchem kolejowym są obsługiwane przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych, wyposażone są w nakładki komputerowe, mikroprocesory, muszę więc mieć sporą wiedzę z informatyki. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • podzielność uwagi,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
  • sumienność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w liniach kolejowych, w firmach związanych w transportem tramwajowym lub metrem, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją , serwisem i naprawą urządzeń do sterowania ruchem kolejowym.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.