Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Szkolny doradca zawodowy

Pomagam uczniom w wyborze ścieżki zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy

Pomagam uczniom w wyborze ścieżki zawodowej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię mój zawód, bo lubię pracę z młodymi ludźmi. Pomaganie im w odkrywaniu swoich mocnych stron i wyborze ścieżki kariery sprawia mi wielką satysfakcję.

Czym się zajmuję?

Jako szkolny doradca zawodowy chcę, żeby młodzi ludzie podejmowali przemyślane decyzje o tym, gdzie zamierzają się dalej kształcić i jaki zawód chcieliby wykonywać w przyszłości. Podczas prowadzonych zajęć przedstawiam aktualne informacje o szkołach, uczelniach i innych placówkach edukacyjnych dostępnych w okolicy, o zawodach deficytowych, czyli takich, dla których jest dużo ofert pracy, i odwrotnie - zawodach, w których kształci się więcej osób niż jest potencjalnie miejsc pracy, więc wykształconym w takiej branży trudno znaleźć zatrudnienie. 


Rozmawiam z uczniami o tym, jak wygląda praca w konkretnych zawodach i jakie kwalifikacje i kompetencje są najważniejsze, aby odnieść sukces pracując na danym stanowisku. Pokazuję uczniom, jak zmienia się krajowy i światowy rynek pracy i jakie wyzwania prawdopodobnie będą na nich czekać, kiedy podejmą swoją pierwszą pracę. 
Zachęcam uczniów, by w trakcie moich lekcji opowiadali o swoim wymarzonym zawodzie, planach na przyszłość. Rozmawiamy o tym, co wychodzi im dobrze, a co źle, z czym mają trudności w szkole i w codziennym życiu, jaka może być tego przyczyna i jak należałoby poszukać rozwiązania problemu. Pomagam im lepiej zrozumieć siebie, zachęcam, by stawiali sobie wyzwania, znajdowali motywację do pokonywania słabości i do samorozwoju. Chcę, żeby dzięki moim zajęciom odkryli, co naprawdę ich interesuje, co chcieliby robić w przyszłości i jakie mają aspiracje. 
Moim zadaniem jest także przedstawianie scenariuszy trudnych sytuacji, z jakimi być może będą musieli radzić sobie w przyszłości, takich jak utrata pracy, problemy zdrowotne, konieczność przeprowadzki w celu znalezienia pracy lub jej utrzymania. Tłumaczę im, w jaki sposób można się przekwalifikować, aby zdobyć nowy zawód, jak podnosić swoje kwalifikacje, jak czytać ogłoszenia o pracę, gdzie szukać informacji o rynku pracy. Uczę pisania życiorysu i listu motywacyjnego dopasowanego pod konkretnego pracodawcę oraz tego, jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
By dobrze wykonywać moją pracę i jak najskuteczniej pomagać uczniom, współpracuję z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy, centrami informacji i planowania kariery, organizacjami zrzeszającymi pracodawców… Wspólnie staramy się pomagać uczniom w rozwiązywaniu ich problemów i poszerzać ich wiedzę o świecie zawodów. 


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jak prowadzić grupowe i indywidualne zajęcia z uczniami, żeby efektywnie przekazywać im wiedzę i jednocześnie przyciągać ich uwagę. 


Muszę znać się na psychologii, potrafić przeprowadzać zarówno niezobowiązujące psychozabawy, jak i poważne testy osobowości, a także umieć rozpoznawać problemy, które wymagają pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Znać narzędzia ułatwiające uczniom poznawanie swoich mocnych i słabych stron, integrację z innymi, określanie celów i aspiracji. 
Muszę potrafić sprawnie korzystać z komputera, żeby sprawnie poruszać się w sieci, korzystać z internetowych źródeł informacji o zawodach, szkołach, krajowym i europejskim rynku pracy, przygotowywać potrzebne dokumenty w wersji elektronicznej, tworzyć prezentacje, posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi pracę szkolnych doradców zawodowych. 
Muszę znać przepisy prawa pracy oraz te dotyczące organizacji zajęć doradztwa zawodowego w szkołach. Muszę też wiedzieć, jak działają krajowe i zagraniczne instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i ułatwiające przekwalifikowanie się… 
Muszę znać realia lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy, Muszę wiedzieć, jakie szkoły, uczelnie i instytucje szkoleniowe znajdują się w okolicy szkoły, w której pracuję, wiedzieć, skąd czerpać informacje o zawodach, sposobach przekwalifikowania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • komunikatywność,
  • dyskrecja,
  • empatia,
  • operatywność,
  • przedsiębiorczość,
  • otwartość na zmiany,
  • umiejętność współpracy z innymi,
  • kreatywność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w szkole każdego typu.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.