Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Kierownik warsztatów szkolnych

Nadzoruję działalność warsztatów szkolnych, w których uczniowie uczą się wykonywania pracy w konkretnym zawodzie.

Kierownik warsztatów szkolnych

Nadzoruję działalność warsztatów szkolnych, w których uczniowie uczą się wykonywania pracy w konkretnym zawodzie.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych uczniowie mogą nauczyć się rozmaitych umiejętności przydatnych w ich przyszłym życiu zawodowym. Dzięki mnie rynek pracy zyskuje dobrze wykształconych, kompetentnych fachowców, którzy łatwo osiągają sukces zawodowy.

Czym się zajmuję?

Nadzoruję pracę warsztatów szkolnych, czyli tej istotnej części szkoły, w której uczniowie mogą zdobyć zawodowe szlify. To tu młodzi ludzie zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne im w przyszłej pracy.


Dbam o wyposażenie warsztatów w niezbędny sprzęt, zgodny z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia w konkretnych zawodach, i na bieżąco kontroluję jego stan techniczny. Ustalam, ile godzin zajęć w warsztatach będą mieć uczniowie z poszczególnych klas, koordynuję pracę nauczycieli praktycznej nauki zawodu, opracowuję też plany praktyk uczniowskich i nadzoruję ich przebieg, czyli sprawdzam, jak wygląda praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, z którymi współpracuje nasza szkoła.
Dodatkowo przygotowuję plany zakupu potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn, reprezentuję warsztaty na spotkaniach Rady Pedagogicznej, organizuję szkolenia, wspólnie z dyrekcją szkoły opiniuję też zwalnianie i zatrudnianie pracowników warsztatów szkolnych oraz oceniam, czy nauczyciele praktycznej nauki zawodu kształcą uczniów zgodnie z programem nauczania.


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić obliczać zapotrzebowanie na narzędzia, sprzęt i materiały potrzebne do efektywnej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, oraz ustalać grafik zajęć biorąc pod uwagę liczebność klas i ilość posiadanych stanowisk roboczych dla poszczególnych umiejętności.


Muszę znać się na maszynach i sprzęcie, który znajduje się w warsztatach oraz wiedzieć, jak należy bezpiecznie obsługiwać, czyścić i konserwować wszystkie urządzenia, zwłaszcza te, które do pracy wymagają prądu elektrycznego.
Muszę potrafić obsługiwać elektroniczny dziennik, tworzyć cyfrowe wersje niezbędnych dokumentów oraz dbać o wyposażenie warsztatów szkolnych w niezbędny sprzęt komputerowy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • zdolności organizacyjne,
  • umiejętność kierowania pracą innych,
  • komunikatywność,
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w różnego typu placówkach oferujących kształcenie zawodowe.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.