ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Nauczycielka

Uczę uczniów w szkole.

Nauczycielka

Uczę uczniów w szkole.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej mogę pogłębiać swoją wiedzę na temat dziedziny naukowej, którą się interesuję, i przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom, starając się zarazić ich swoją pasją do uczonego przeze mnie przedmiotu. Dodatkowo praca z dziećmi i młodymi ludźmi pozwala mi wciąż się rozwijać - muszę aktualizować swoją wiedzę o mojej dziedzinie, ale też szukać metod kreatywnego przekazywania tej wiedzy uczniom.

Czym się zajmuję?

Jako nauczycielka prowadzę lekcje z przedmiotu szkolnego, w którym się specjalizuję, a moim zadaniem jest przekazywanie uczniom wiedzy wymaganej od nich na kolejnych etapach edukacji. Zakres wiedzy i wymagania edukacyjne są określone w programie nauczania, który musi realizować podstawę programową. Dostosowuję metody przekazywania wiedzy do potrzeb uczniów w klasach, muszę przy tym pamiętać o uwzględnianiu potrzeb uczniów z opiniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Oprócz tego wypatruję i przygotowuję szczególnie uzdolnionych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.


Poza przekazywaniem wiedzy dbam o sprawy wychowawcze - szczególnie, jeśli jestem wychowawczynią klasy - ale nawet jeśli nie, to podczas lekcji często pojawiają się różne trudności w zachowaniu uczniów, które później omawiam z samymi uczniami, ich rodzicami, wychowawcą klasy lub specjalistami szkolnymi. Sporo czasu poświęcam na przygotowanie się do lekcji, na sprawdzanie prac domowych, testów, klasówek i egzaminów. Organizuję też różne ciekawe warsztaty, wycieczki, a także imprezy i przedsięwzięcia, które budują społeczność szkolną, np. akademie szkolne.
Oprócz tego dbam o bezpieczeństwo uczniów - pełnię dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Regularnie biorę udział w posiedzeniach całej rady pedagogicznej, na których ewaluujemy naszą pracę, wyniki edukacyjne, działania wychowawcze szkoły, omawiamy zachowanie uczniów i kwestie organizacyjne oraz prawne: przepisy, regulaminy. Uczestniczę też w zebraniach z rodzicami, kontaktuję się z nimi i odpowiadam na ich pytania. Muszę mieć także czas na dokształcanie, na poznawanie nowoczesnych narzędzi i sposobów nauczania.


Co powinnam umieć? 

Muszę mieć rzetelną wiedzę na temat przedmiotu, z którego prowadzę lekcję.


Muszę mieć wiedzę na temat procesu uczenia oraz technik edukacyjnych.
Muszę mieć przygotowanie pedagogiczne, wiedzę na temat rozwoju dzieci i młodzieży oraz ukończone studia wyższe: licencjat, jeśli chcę uczyć w szkole podstawowej, mgr, jeśli w szkołach średnich.
Muszę znać się na psychologii, żeby wiedzieć, jak postępować z uczniami, zwłaszcza takimi, którzy sprawiają problemy oraz wiedzieć, jak prowadzić lekcje, żeby ciekawie i efektywnie przekazywać uczniom wiedzę.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • kreatywność,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • życzliwość,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • empatia,
 • dobra pamięć,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • asertywność,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • wytrwałość,
 • spostrzegawczość.

Predyspozycje zdrowotne 

 • bardzo dobry wzrok,
 • bardzo dobry słuch,
 • brak problemów z wymową,
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni,
 • sprawne dłonie i palce,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

 • choroby psychiczne,
 • wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi,
 • poważne wady wymowy,
 • problemy ze sprawnością manualną.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych szkołach, w instytucjach kultury, bibliotekach, wydawnictwach, organizacjach pozarządowych, fundacjach.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)