Zdjęcie zawodu
W. męska

Ergonomistka

Dbam o to, żeby narzędzia, maszyny i różnego rodzaju sprzęty były wygodne i bezpieczne w użytkowaniu.

Ergonomistka

Dbam o to, żeby narzędzia, maszyny i różnego rodzaju sprzęty były wygodne i bezpieczne w użytkowaniu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo jest kreatywna i nigdy się nie nudzę. Mam okazję wykorzystywać swoje umiejętności matematyczne, informatyczne i projektowe by sprawiać, że przedmioty, sprzęt i maszyny są coraz lepiej dopasowane do ludzi, którzy z nich korzystają, a praca staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Wiem, że dzięki mnie powstają lepsze, bardziej bezpieczne przedmioty, którymi łatwo się posługiwać. W moim domu też wykorzystuję posiadane umiejętności do ułatwiania sobie życia.

Czym się zajmuję?

Jako ergonomistka pomagam jak najlepiej dopasować do ludzi narzędzia, urządzenia oraz elementy otoczenia wykorzystywane do pracy, podróżowania, rozrywki. Interesuję się też sposobem, w jaki wykonują swoją pracę ludzie na konkretnych stanowiskach. Żeby dowiedzieć się, jak ludzie współpracują między sobą oraz w jaki sposób używają narzędzi i poruszają się po terenie, przeprowadzam obserwacje, symulacje, pomiary i eksperymenty. 


Analizuję wymagania, jakie stawiają pracownikom pracodawcy, specyfikę obsługi konkretnych maszyn, poziom stresu i narażenia na wypadki w pracy. Dzięki zgromadzonym danym mogę ustalić, jak powinna wyglądać w danej firmie praca konkretnych osób, żeby wszyscy byli bezpieczni i działali jak najefektywniej. Po przedstawieniu wniosków i opracowaniu zaleceń doradzam projektantom nowych narzędzi, produktów i budowli, jak najlepiej dostosować ich wyroby do konkretnych grup odbiorców. W przypadku narzędzi zwracam uwagę, żeby dobrze leżały w dłoni, miały optymalną masę, a korzystanie z nich nie wymagało przyjmowania nienaturalnej pozycji ani nie powodowało szybkiego zmęczenia mięśni. 
Podpowiadam, jakie wymiary powinny mieć krzesła, fotele w samochodach, biurka, ławki, czy pulpity, żeby osoby korzystające z nich zachowywały właściwą postawę i nie przeciążały kręgosłupa. Oceniam, czy meble szkolne i biurowe, sprzęt turystyczny, urządzenia do rehabilitacji, są dobrze dopasowane do możliwości fizycznych i zdolności poznawczych użytkowników. Mogę też analizować całość pracy na linii produkcyjnej czy w magazynie i podpowiadać, jak można przeorganizować przestrzeń, żeby ograniczyć niepotrzebne przechodzenie pracowników z miejsca na miejsce, np. po części zamienne czy materiały eksploatacyjne. 
Oprócz tego prowadzę szkolenia, podczas których przekazuję uczestnikom wiedzę o ergonomii pracy na konkretnym stanowisku, uczę właściwego korzystania z niezbędnego sprzętu i narzędzi. Zajmuję się też oceną ryzyka w miejscu pracy i wpływu środowiska pracy na pracowników. 


Co powinnam umieć? 

Muszę dobrze znać się na anatomii człowieka, wiedzieć, jakie negatywne skutki zdrowotne może mieć korzystanie ze źle dopasowanych sprzętów i narzędzi. Muszę potrafić rozpoznawać, które z maszyn, sprzętów i narzędzi najczęściej powodują urazy i/lub przeciążenia z powodu pracy w niewygodnej pozycji. Muszę wiedzieć, jak należy dobierać kształty i wymiary mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, środków transportu osobistego i innych przedmiotów wykorzystywanych w codziennym życiu i w pracy, żeby korzystający z nich ludzie dobrze się z tym czuli. 


Muszę znać narzędzia pozwalające badać wzajemne oddziaływanie przedmiotów, ludzi i ich środowiska pracy, posługiwać się rysunkiem technicznym, umieć oceniać, czy projekty nowych narzędzi, przedmiotów albo całych linii produkcyjnych są przyjazne dla użytkowników, oraz proponować ewentualne poprawki i usprawnienia. 
Muszę znać się na właściwościach fizycznych rozmaitych surowców i materiałów, wiedzieć, które z nich najlepiej nadają się do tworzenia ergonomicznych narzędzi, maszyn, mebli, sprzętu biurowego, turystycznego. 
Muszę potrafić sprawnie posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi, służącymi do rysowania projektów przedmiotów, modelowania 3D, tworzenia symulacji niebezpiecznych sytuacji zdarzających się w pracy. 
Muszę znać przepisy BHP oraz wszelkie normy związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w miejscu pracy, potrafić oceniać, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać osoby pracujące na konkretnym stanowisku. Muszę wiedzieć, jak przeprowadzać obserwacje, doświadczenia, badania na grupach fokusowych, niezbędne w mojej pracy. Muszę potrafić oceniać, w jaki sposób zorganizować pracę ludzi, żeby była jak najbardziej efektywna, a zarazem bezpieczna. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • sumienność,
  • kreatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w najrozmaitszych firmach produkcyjnych i usługowych, w szpitalach, na uniwersytetach, w laboratoriach badawczych. Mogę też założyć własną firmę i przyjmować zlecenia na ekspertyzy od różnych podmiotów. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.