Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka kontroli epidemiologicznej

Wspólnie z epidemiologami walczę z epidemiami groźnych chorób.

Specjalistka kontroli epidemiologicznej

Wspólnie z epidemiologami walczę z epidemiami groźnych chorób.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że jest potrzebna społeczeństwu. Choroby zakaźne wciąż stanowią wielkie zagrożenie, a ja należę do grona specjalistów, którzy z nimi walczą.

Czym się zajmuję?

To zależy od tego, gdzie jestem zatrudniona, bo z tym wiąże się zakres przydzielonych mi obowiązków. Pracując w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwykle pobieram wymazy od osób, które podejrzewa się o zakażenie, aby potwierdzić lub wykluczyć, że są chore. Mogę też kontrolować osoby będące na kwarantannie, aby sprawdzić, czy rzeczywiście przebywają we wskazanym miejscu i izolują się od kontaktów z innymi. W takich przypadkach często monitoruję również, czy mają potrzebną żywność, środki czystości oraz jak się czują, żeby w razie potrzeby móc zorganizować dla nich odpowiednią pomoc, taką jak przewiezienie do szpitala.


Jeśli pracuję w jednostkach ochrony środowiska, moim zadaniem może być między innymi monitorowanie obecności owadów przenoszących choroby na konkretnym terenie. Przyjmuję zgłoszenia od osób, które je zauważyły, sprawdzam, czy faktycznie mamy do czynienia z konkretnym gatunkiem owadów oraz przygotowuję mapy pokazujące, gdzie występują. Mogę też zajmować się zwalczaniem owadów przenoszących choroby zakaźne, np. stosując opryski owadobójcze.
W zależności od miejsca pracy i powierzonych mi zadań mogę posługiwać się dronami, zbierać informacje poprzez specjalne aplikacje mobilne lub robić to osobiście. Muszę bezwzględnie przestrzegać obowiązujących procedur bezpieczeństwa, żeby podczas wykonywania obowiązków samej się nie zakazić, dlatego cały czas mam na sobie odpowiednie ubranie ochronne, zależne od tego, z jak zakaźnym patogenem akurat mam do czynienia. Przy bezpośrednim kontakcie z chorym lub podejrzanym o zakażenie wysoce zakaźnym mikrobem powinien to być nieprzemakalny kombinezon ze ściągaczami, rękawiczki, maska i gogle. Jeśli pracuję z materiałem w laboratorium - powinnam to robić w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej z laminarnym przepływem powietrza. Pobrane próbki odpowiednio segreguję, opisuję i przekazuję do laboratorium analitycznego.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać anatomię i fizjologię człowieka oraz najważniejsze przyczyny i objawy chorób zakaźnych. Muszę potrafić rozpoznawać gatunki owadów przenoszących choroby i znać ich środowisko życia.


Muszę znać rodzaje preparatów dezynfekujących, substancje chemiczne służące do zwalczania konkretnych gatunków owadów przenoszących choroby zakaźne oraz potrafić posługiwać się takimi preparatami.
Muszę potrafić sprawnie posługiwać się aplikacjami mobilnymi służącymi do monitorowania osób przebywających na kwarantannie oraz obsługiwać programy do gromadzenia i przetwarzania danych o rozprzestrzenianiu się chorób lub zasięgu występowania owadów roznoszących choroby, a także umieć sterować dronami.
Muszę znać matematykę, żeby móc opracowywać zestawienia statystyczne pokazujące na przykład przyrost zakażeń na konkretną chorobę w danym czasie, liczbę osób pozostających w kwarantannie w danym okresie, czy liczbę wykonanych wymazów.
Muszę potrafić pobierać wymazy, znać czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, wiedzieć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy, potrafić korzystać z ubrań i sprzętu ochrony osobistej.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość,
  • odporność na stres,
  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność koncentracji i pracy pod presją czasu,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, instytutach naukowo-badawczych zajmujących się ochroną zdrowia, instytucjach z dziedziny opieki społecznej, urzędach administracji państwowej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.