ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Onkolożka

Diagnozuję i leczę pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.

Onkolożka

Diagnozuję i leczę pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo walka o życie i zdrowie pacjentów chorych na nowotwory sprawia mi wiele satysfakcji. Najbardziej cieszę się, kiedy chorzy wygrywają walkę z rakiem.

Czym się zajmuję?

Jako onkolożka zajmuję się pacjentami z chorobą nowotworową. Przychodzą do mnie ludzie skierowani przez lekarza rodzinnego, który podejrzewa, że zmiany w ich wyglądzie lub wynikach badań wskazują na to, że ich ciało zaatakował nowotwór. Moim zadaniem jest ustalić, czy to rzeczywiście nowotwór, a jeśli tak, to czy jest złośliwy i w jakim stopniu. Od tego zależy bowiem dalsze postępowanie. Na początku muszę szczegółowo wypytać pacjenta, co mu dolega, na co się uskarża, a także dowiedzieć się, na co wcześniej chorował i czy przechodził jakieś urazy albo zabiegi chirurgiczne. Pytam też o tryb życia i przyjmowane leki, w tym także te dostępne bez recepty oraz suplementy diety. Potem muszę chorego zbadać i w razie potrzeby zlecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, takich jak morfologia krwi, badania biochemiczne i immunologiczne, zdjęcia RTG i inne badania obrazowe, jak tomografia, scyntygrafia, USG, rezonans magnetyczny; a także biopsję, badanie histopatologiczne, czy poziom tzw. markerów nowotworowych we krwi. 


Po analizie informacji stawiam diagnozę i wspólnie z chorym opracowuję plan leczenia. Dobieram rodzaj terapii do zdiagnozowanego nowotworu, ale także ogólnego stanu pacjenta i jego oczekiwań. Monitoruję postępy w leczeniu i podejmuję decyzje o jego modyfikacji, jeśli pacjent źle reaguje na konkretny lek, albo terapię niefarmakologiczną, taką jak naświetlania. 
Jeśli nowotwór jest stosunkowo mało zaawansowany i nadaje się do usunięcia podczas operacji, kieruję chorego na zabieg, który mogę też sama wykonać, jeśli mam podspecjalizację zabiegową. Planuję i nadzoruję rehabilitację pacjentów, współpracuję z psychoonkologiem, biorę udział w opiece paliatywnej. Wystawiam orzeczenia o niezdolności chorego do pracy, o stopniu uszczerbku na zdrowiu, o potrzebie leczenia uzdrowiskowego oraz o niepełnosprawności kwalifikującej do stałej lub czasowej renty. 


Co powinnam umieć? 

Muszę ukończyć specjalizację z onkologii klinicznej, rozpoznawać rodzaje nowotworów i określać w jakim są stadium, na podstawie wyników badań diagnostycznych i wywiadu z pacjentem. Muszę potrafić pobierać materiał do badań, w tym biopsje różnych narządów, wykonywać nakłucia odbarczające, czyli pozwalające usuwać płyn lub powietrze z jam ciała, ustalać rodzaj terapii, kontrolować przebieg leczenia i nadzorować rehabilitację chorych. 


Muszę znać się na anatomii i fizjologii człowieka, potrafić udzielać pierwszej pomocy oraz wykonywać zabiegi resuscytacyjne, czyli przywracające czynności życiowe. 
Muszę znać się na lekach, szczególnie tych używanych podczas chemioterapii i wiedzieć, jakie rodzaje nowotworów i w jakim stadium można nimi leczyć. Muszę też wiedzieć, jak wpływają na organizm człowieka, jakie dają skutki uboczne i czy są skuteczne u konkretnego pacjenta z określonym typem nowotworu. Powinnam też wiedzieć, jakie inne czynniki mogą wpływać na skuteczność terapii i jak można je modyfikować, by zwiększyć szanse chorego na wyleczenie. 
Muszę znać się na urządzeniach używanych do radioterapii, wiedzieć, w jakich nowotworach naświetlania są skuteczne, jak organizm człowieka reaguje na promieniowanie różnego rodzaju, oraz jak dobierać dawkę promieniowania, żeby zapewnić optymalne działanie niszczące komórki rakowe, a jednocześnie ograniczyć skutki uboczne. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • cierpliwość,
  • wyrozumiałość,
  • opanowanie,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania logicznych wniosków,
  • spostrzegawczość i zmysł obserwacji,
  • odporność na stres,
  • kreatywność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w szpitalach, prywatnych klinikach, przychodniach, a także w instytutach naukowych, laboratoriach badawczych i firmach farmaceutycznych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.