ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Audiolożka

Diagnozuję i leczę choroby narządu słuchu oraz mowy.

Audiolożka

Diagnozuję i leczę choroby narządu słuchu oraz mowy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca daje mi wiele satysfakcji. Czuję się potrzebna, bo dzięki mojej pomocy pacjenci odzyskują możliwość słyszenia tego, co wokół nich, rozumienia mowy i płynnego wysławiania się samemu. To z kolei pozwala im na nowo cieszyć się kontaktami z innymi.

Czym się zajmuję?

Czy wiesz, do kogo powinnaś wybrać się z wizytą, jeśli niedosłyszysz, nie możesz pozbyć się chrypy albo się jąkasz? Leczeniem takich przypadłości zajmują się specjaliści tacy, jak ja, czyli audiolodzy i foniatrzy. Przychodzą do mnie osoby, którym dokuczają takie problemy, jak długotrwała chrypka, uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu, przedłużające się drapanie w gardle i krtani, zaburzenia połykania, zmiany na języku, zanikanie głosu, szumy uszne, zaburzenia równowagi, seplenienie, jąkanie się, niewłaściwa artykulacja i inne kłopoty z mową. Mogą one wynikać z przebytych chorób, jak udar mózgu, albo operacji, mogą też pojawiać się w efekcie stresu, długotrwałego wysilania głosu albo jeszcze innych przyczyn. Moim zadaniem jest po pierwsze zdiagnozowanie przyczyny kłopotów, a po drugie - jej usunięcie albo chociaż złagodzenie. 


Najpierw rozmawiam z pacjentem, żeby lepiej poznać problemy jakie ma ze słuchem, mową lub równowagą. Potem go dokładnie badam: oglądam uszy, nos, gardło, krtań i fałdy głosowe potocznie nazywane strunami głosowymi. Zapoznaję się z wynikami badań laryngologicznych, z jakimi pacjent zwykle do mnie trafia. Jeśli jeszcze nie jestem pewna rozpoznania, mogę zlecić dodatkowe, specjalistyczne badania, takie jak wideonystagmografia, która pozwala diagnozować zawroty głowy i zaburzenia równowagi, audiometria tonalna, określająca stopień upośledzenia słuchu i tzw. próg słyszenia, czyli najcichszy dźwięk, jaki jest słyszalny dla osoby poddawanej badaniu, tympanometria - sprawdzająca stan błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, a także badanie BERA, czyli reakcję pnia mózgu na dźwięki wprowadzane do ucha za pomocą słuchawek. 
Po zebraniu informacji określam, co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną problemów z mową lub ze słuchem u konkretnego pacjenta, oraz wdrażam odpowiednie leczenie. Może ono być farmakologiczne albo zabiegowe. Proste zabiegi, np. usunięcie czopu woskowinowego, czy nakłucie błony bębenkowej, mogę wykonać sama w moim gabinecie. Na poważne operacje, takie jak wycięcie migdałków, wszczepianie implantów słuchowych, zabiegi laserowe głośni, operacje podniebienia lub krtani, kieruję pacjenta do właściwego specjalisty. Oprócz tego zajmuję się dobieraniem aparatów słuchowych. 


Co powinnam umieć? 

Muszę świetnie znać anatomię i fizjologię człowieka, a zwłaszcza budowę i funkcjonowanie narządu słuchu, mowy i równowagi, potrafić diagnozować i leczyć schorzenia tego narządu, a także udzielać pierwszej pomocy, czy wykonać intubację. 


Muszę znać się na procesach chemicznych zachodzących w organizmie człowieka, znać skład leków, wiedzieć, jak działają i które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie narządu słuchu, mowy lub równowagi, wiedzieć, jakie dają korzyści, ale i jakie mogą powodować działania uboczne. Muszę wiedzieć, jakich leków nie wolno podawać chorym uczulonym na konkretną substancję oraz jakich medykamentów nie można stosować jednocześnie, bo takie mieszanki mogą zaszkodzić pacjentowi. 
W mojej pracy ważna jest znajomość fizyki, zwłaszcza akustyki, bo dzięki wiedzy o powstawaniu i rozchodzeniu się dźwięków mogę przeprowadzać badania słuchu i interpretować ich wyniki oraz właściwie dobierać aparaty słuchowe. Znajomość zjawisk magnetyzmu, elektryczności i przewodzenia pozwala mi natomiast sprawnie obsługiwać skomplikowany sprzęt, którego używam do badań diagnostycznych moich pacjentów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność,
  • kreatywność,
  • umiejętność logicznego rozumowania i wyciągania wniosków,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych lub prywatnych klinikach i szpitalach. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.