Zdjęcie zawodu
W. męska

Agile Coach

Dbam o prawidłowe stosowanie podejścia agile w firmie, w której pracuję.

Agile Coach

Dbam o prawidłowe stosowanie podejścia agile w firmie, w której pracuję.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wdrażanie metodyki agile to bardzo kreatywne działanie i co dzień uczę się czegoś nowego. Mam też stale kontakt z interesującymi ludźmi, wiem, że dzięki mojej pomocy lepiej się ze sobą dogadują, działają bardziej wydajnie i tworzą przyjazne środowisko pracy.

Czym się zajmuję?

Jako Agile Coach pomagam firmie, w której pracuję, w efektywnym stosowaniu metodyki agile. Agile, po polsku zwane podejściem zwinnym, to sposób zarządzania projektami pomagający zespołom wykonywać swoje zadania szybciej i bez skupiania się na niepotrzebnych aktywnościach. 


Moja rola to być mentorką, doradczynią dla poszczególnych zespołów i czuwających nad ich pracą Scrum Masterów. Pokazuję, jak dostosowywać praktyki agile do zadań, jakie firma ma wykonać i zdolności zatrudnionych w niej pracowników. Sprawdzam, jakie procesy wykorzystywane podczas pracy w zwinnym podejściu nie sprawdzają się w danym zespole i proponuję konkretne rozwiązania sytuacji. Wspieram zespoły pracowników w dążeniu do bardziej efektywnej, przejrzystej i spójnej pracy. Sugeruję narzędzia rozwoju, pozwalające pracownikom lepiej odnaleźć się w podejściu zwinnym. Chcę, żeby poszczególne zespoły nauczyły się wykorzystywać metodykę agile w sposób efektywny i trwały, czyli żeby stała się ona ugruntowaną praktyką w firmie. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać różne frameworki, czyli elastyczne schematy postępowania, takie jak Scrum, Kanban, LeSS, Nexus, DSDM, SAFe, Lean Startup, Extreme Programming oraz potrafić stosować je w praktyce. Muszę potrafić oceniać, które są najlepiej dopasowane do misji, wizji, strategii, celów i wartości firmy, oraz do wielkości, złożoności i typu konkretnego projektu. 


Muszę znać sposoby pracy w projektach scrumowych, żeby móc wspierać Scrum Masterów w zarządzaniu pracą zespołów, którymi kierują. 
Muszę znać język angielski, bo frameworki, z którymi pracuję, często mają interfejs w tym języku. Znajomość angielskiego pozwala mi też na udział w zagranicznych kursach i szkoleniach, czytanie prasy branżowej oraz pracę w firmach i organizacjach, których pracownicy i/lub zarząd mówią w tym języku. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • komunikatywność,
  • asertywność,
  • innowacyjność,
  • przedsiębiorczość,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność negocjowania,
  • dociekliwość,
  • umiejętność słuchania,
  • dobry zmysł obserwacji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach i organizacjach, w których wykorzystuje się podejście agile. Mogę też pracować w firmach oferujących usługi Agile Coachingu lub założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi coachingowe różnym klientom.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.