Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista ds. szkoleń

Odpowiadam za organizację szkoleń z różnych dziedzin dla pracowników różnych firm.

Specjalista ds. szkoleń

Odpowiadam za organizację szkoleń z różnych dziedzin dla pracowników różnych firm.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej rozwijam umiejętności organizacyjne i zdolności interpersonalne. Opracowując plany szkoleń sam też nieustannie się szkolę, bo wciąż pojawiają się nowe trendy na rynku usług szkoleniowych, a ja muszę być z nimi na bieżąco.

Czym się zajmuję?

Jestem odpowiedzialny za organizację szkoleń dla pracowników zatrudnionych w firmie, w której pracuję, lub klientów firmy szkoleniowej, jeśli to w niej jestem zatrudniony. Aby szkolenia miały sens, czyli podnosiły kompetencje i wspierały rozwój zawodowy pracowników, muszą być dopasowane do ich potrzeb. Najpierw muszę się więc dowiedzieć, jakich szkoleń potrzebują pracownicy danej firmy na konkretnych stanowiskach. Proponuję im udział w takich szkoleniach, które będą dla nich wartościowe, czyli pomogą im jeszcze lepiej wykonywać powierzone zadania, pozwolą im na zyskanie nowych umiejętności, albo poprawią współpracę między pracownikami i atmosferę panującą w zespole… 


Gdy już wiem, co chce uzyskać mój klient, szukam odpowiedniej firmy szkoleniowej, która mogłaby przeprowadzić potrzebne zajęcia, ustalam grafik spotkań i przygotowuję wszystkie materiały, pozwalające uczestnikom przyswoić sobie niezbędną wiedzę i/lub przećwiczyć istotne umiejętności. Dbam też o rezerwację odpowiednich pomieszczeń, zapewniających uczestnikom i prowadzącemu wszystko, czego potrzebują w trakcie zajęć. 
Do moich obowiązków należy też ewaluacja przeprowadzanych szkoleń, czyli sprawdzanie ich efektywności. Oceniam, czy pracownicy biorący w nich udział nabyli nowe umiejętności, poszerzyli swoją wiedzę albo rozwinęli konkretne kompetencje i czy wykorzystują je w praktyce. Mogę to zrobić poprzez obserwację ich działań, test wiedzy lub udział w symulacji sytuacji, w której należy zastosować nowo zdobyte umiejętności. Zwykle proszę też uczestników, aby wypełnili ankietę, w której oceniają odbyte szkolenie, w tym wybór tematyki, atrakcyjność sposobu przekazywania treści. 
Oprócz tego uczestniczę w opracowywaniu regulaminów i procedur dotyczących sposobu organizowania szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników. Zajmuję się też tworzeniem własnych, autorskich programów szkoleń, żeby wiedzieć, jak najlepiej dopasowywać sposób przekazywania wiedzy i jej zakres do potrzeb pracowników. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na systemach ścieżek rozwoju pracowników, wiedzieć, w jaki sposób należy przekazywać wiedzę i rozwijać umiejętności u uczestników szkoleń, potrafić przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych konkretnej firmy, planować i przeprowadzać szkolenia, przygotowywać wszystkie niezbędne materiały i sprzęt multimedialny. 


Muszę potrafić przeprowadzać ewaluację szkoleń, opracowywać wszystkie niezbędne dokumenty, tworzyć budżet, pozyskiwać dotacje i rozliczać szkolenia. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • odporność na stres,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z innymi,
 • umiejętność aktywnego słuchania,
 • asertywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność negocjacji,
 • zdolności erystyczne,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność motywowania i inspirowania innych.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych firm i zakładów pracy lub w firmach szkoleniowych czy konsultingowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.