Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier reaktorowy

Monitoruję działanie reaktorów jądrowych i badam te urządzenia.

Inżynier reaktorowy

Monitoruję działanie reaktorów jądrowych i badam te urządzenia.


WERSJA żeńska