Mapa Karier v 4.0.0

Zawody wymagające wysokich kompetencji cyfrowych

W tej pracy wymagane są wysokie kompetencje cyfrowe, zwłaszcza zaawansowana obsługa pakietów biurowych i złożonych programów specjalistycznych