Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się analizowaniem danych liczbowych

W tej pracy dużo czasu poświęca się na opracowywanie danych liczbowych takich jak statystyki sprzedaźy, obciążenia budynków, wyniki pomiarów, ruch na stronach internetowych itd.