Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Mechanik rolniczy

Obsługuję sprzęt i maszyny rolnicze, kontroluję ich stan techniczny, a w razie potrzeby naprawiam.

Mechanik rolniczy

Obsługuję sprzęt i maszyny rolnicze, kontroluję ich stan techniczny, a w razie potrzeby naprawiam.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię to, co robię, bo ułatwiam i usprawniam prace w gospodarstwie rolnym, a przy tym mam na co dzień do czynienia ze sprzętem zmechanizowanym, w tym także bardzo nowoczesnym, skomputeryzowanym. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę z zakresu obsługi, programowania pracy, diagnozowania usterek i naprawy rozmaitych maszyn rolniczych.

Czym się zajmuję?

Obsługuję maszyny, pojazdy i sprzęt niezbędny przy uprawie roślin lub hodowli zwierząt gospodarskich. Z ich pomocą orzę, bronuję, sieję, włókuję, nawożę, ścinam i sprzątam z pola zboże, trawy i rośliny okopowe, wykonuję opryski. W gospodarstwie hodowlanym do moich obowiązków należy np. utrzymanie w gotowości do pracy dojarek, taśmociągów z paszą czy automatycznych poideł.


Przed przystąpieniem do pracy sprawdzam stan techniczny maszyn, których będę używać i dopasowuję ich parametry pracy do aktualnych warunków, takich jak wiatr, opady czy stopień nasiąknięcia gleby. Dlatego też muszę umieć posługiwać się przyrządami meteorologicznymi, takimi jak barometr, wiatromierz, higrometr, aby rozplanować prace polowe znając pogodę na konkretny dzień. W razie potrzeby przeprowadzam niezbędne prace konserwacyjne z użyciem odpowiednich środków chemicznych. Dzięki temu mogę w porę zauważyć i usunąć ewentualne usterki lub zrezygnować z używania maszyny, która wymaga bardziej skomplikowanej naprawy.
Jeśli jakaś maszyna lub urządzenie wymaga naprawy, dobieram odpowiednie narzędzia, dlatego muszę wiedzieć, jak się nimi bezpiecznie posługiwać. W moim warsztacie pracy są m.in. spawarki, śrubokręty, wiertarki, endoskopy techniczne, mierniki napięcia i komputery diagnostyczne.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na maszynach, urządzeniach i sprzęcie rolniczym oraz tworzących je mechanizmach, elementach i podzespołach, umieć diagnozować przyczyny usterek i usuwać je. Muszę też znać się na typach silników napędzających kombajny, traktory, opryskiwacze czy taśmociągi oraz wiedzieć, jak je konserwować i umieć wykonać drobne naprawy. 


W mojej pracy niezbędna jest dobra znajomość rysunku technicznego, żebym umiał odczytywać schematy budowy maszyn rolniczych, które obsługuję i naprawiam.
Przydaje się znajomość środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i naturalnych oraz pasz dla zwierząt hodowlanych, bo dzięki temu mogę optymalnie dopasować parametry pracy konkretnej maszyny do stężenia oprysku, wielkości ziaren nawozu albo paszy. Powinienem też wiedzieć, jakich substancji mogę bezpiecznie używać do czyszczenia i konserwacji maszyn rolniczych, zwłaszcza takich, które mają kontakt ze zwierzętami, czyli paśników, poideł automatycznych czy dojarek.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • kreatywność,
  • umiejętność koncentracji,
  • podzielność uwagi,
  • zdolności techniczne,
  • smykałka do majsterkowania,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach transportowych, dużych gospodarstwach rolnych, serwisach sprzętu rolniczego, w kółkach rolniczych, spółdzielniach produkcji rolniczej, a także w firmach zajmujących się produkcją i serwisem maszyn rolniczych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.