Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Elektroenergetyk transportu szynowego

Dbam o sprawne działanie sieci trakcyjnych, lokomotyw i wagonów.

Elektroenergetyk transportu szynowego

Dbam o sprawne działanie sieci trakcyjnych, lokomotyw i wagonów.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki niej pociągi mogą kursować bezpiecznie i bezawaryjnie. Do tego co dzień mogę zdobywać nowe umiejętności, bo w branży kolejowej pojawiają się coraz nowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jak urządzenia zasilające, pozwalające pociągom rozwijać ogromne prędkości.

Czym się zajmuję?

Przeprowadzam przeglądy lokomotyw, wagonów, znajdujących się w nich urządzeń i maszyn oraz sieci i podstacji trakcyjnych, które zaopatrują pociągi w energię elektryczną, umożliwiającą im ruch po torach. Dbam, żeby wszystkie te urządzenia działały bez zarzutu, były w dobrym stanie technicznym, a ewentualne awarie były usuwane szybko i profesjonalnie. Znam budowę wszystkich wykorzystywanych kabli, lin, przewodów i drutów, wiem, na jakiej wysokości muszą być zawieszone i potrafię je rozpoznawać na rysunkach technicznych. Oceniając przyczyny awarii biorę pod uwagę stan wszystkich urządzeń przesyłających prąd elektryczny, a także aktualnie panującą pogodę, np. opady śniegu, wysokie temperatury, silne wiatry. 


Dobieram też odpowiednie narzędzia, pozwalające mi zlokalizować usterki niewidoczne na pierwszy rzut oka, np. kamerę termowizyjną. Wiem, jakie urządzenia elektryczne stosowane są w lokomotywach i wagonach konkretnego typu. Potrafię montować maszyny, aparaty i urządzenia elektryczne stosowane w pociągach. Posługując się dokumentacją techniczną doprowadzam energię do urządzeń trakcyjnych oraz na bieżąco konserwuję wszystkie elementy sieci zasilających. Znam się też na budowie silników spalinowych.
W ramach moich obowiązków badam parametry izolacji i inne wielkości elektryczne używając odpowiednich narzędzi i urządzeń pomiarowych. Potrafię montować instalacje zasilające, sprawdzać poprawność ich działania oraz zabezpieczać urządzenia zasilane prądem elektrycznym przed skutkami zwarć i przeciążeń, stosując właściwie dobrane bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe i inne elementy zabezpieczające. Żeby dobrze wykonywać swoje zadania powinienem znać środki ochrony indywidualnej takie, jak rękawice izolacyjne, kamizelka ostrzegawcza, czy gaśnica proszkowa i wiedzieć, jak się nimi posługiwać podczas pracy.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać sygnalizację obowiązującą na kolei i wiedzieć, co oznaczają konkretne tablice i inne sygnalizatory. Muszę potrafić rozpoznawać elementy sieci zasilającej tras kolejowych, w tym konkretne przewody elektryczne i kable, oraz wiedzieć, jakie mają właściwości - z jakich materiałów zostały wykonane, z ilu drutów się składają, jaką mają izolację.


Muszę wiedzieć, jakie rodzaje prądu występują w sieciach trakcyjnych i znać typy tych sieci oraz przeznaczenie wszystkich tworzących je elementów i wiedzieć, które z nich mogę wykorzystać np. do poprawy chłodzenia sieci albo do zmniejszenia spadków napięcia między poszczególnymi stacjami.
Muszę znać rodzaje pojazdów szynowych i ich budowę, w tym wiedzieć, w jaki rodzaj hamulców są wyposażone. Muszę potrafić instalować, uruchamiać i sprawdzać działanie stosowanych w pociągach instalacji wentylacyjnych, ogrzewania, klimatyzacji i zasilania w prąd elektryczny. Muszę potrafić sprawdzać stan techniczny nadwozia i podwozia pociągów oraz oceniać, które elementy trzeba naprawić lub wymienić.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność koncentracji,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • spostrzegawczość,
  • samodzielność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w przewozach kolejowych, w zajezdniach tramwajowych, w zajezdniach metra, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy kolejowe lub elementy sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej, w firmach specjalizujących się w naprawach i remontach taboru kolejowego. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.