Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Energetyk

Dbam o sprawne działanie maszyn służących do produkcji, przetwarzania i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Energetyk

Dbam o sprawne działanie maszyn służących do produkcji, przetwarzania i wykorzystywania różnych rodzajów energii.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam do czynienia z nowoczesnymi urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi - postęp w tej dziedzinie techniki sprawia, że cały czas rozwijam swoje umiejętności i uczę się obsługi nowych maszyn. Można powiedzieć, że dbam też o środowisko, bo dzięki mnie rośnie produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii.

Czym się zajmuję?

Obsługuję maszyny, urządzenia oraz instalacje służące do produkcji i przesyłu prądu elektrycznego oraz ciepła. Dbam, żeby proces wytwarzania energii przebiegał bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującymi normami. W tym celu badam parametry wszystkich instalacji i urządzeń znajdujących się pod moją pieczą, używając do tego specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz analizuję zmiany, jakie zachodzą w tych parametrach podczas pracy elektrowni, żeby móc zauważyć ewentualne nieprawidłowości. 


Na bieżąco oceniam stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w elektrowni, przeprowadzam też niezbędne prace konserwacyjne i usuwam zauważone usterki oraz awarie. Instaluję i uruchamiam nowe urządzenia produkujące prąd oraz aparaturę sterującą nimi. Mogę też projektować instalacje energetyczne, nadzorować gospodarkę paliwem, wodą do chłodzenia urządzeń oraz systemem oczyszczania spalin w elektrowni. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać urządzenia stosowane w instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz w sieciach cieplnych, znać zasady ochrony przeciwporażeniowej, dobierać przewody i kable elektroenergetyczne do rodzaju instalacji, jakie mam wykonać, znać układy zasilania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. 


Muszę znać elementy linii przesyłowych oraz stacji elektroenergetycznych, znać parametry pracy urządzeń elektrycznych w warunkach normalnych i zakłóceniowych, wiedzieć, jakie urządzenia produkują energię ze źródeł odnawialnych, znać się na budowie i działaniu różnych rodzajów elektrowni, znać procesy wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach wykorzystujących różne źródła energii, potrafić przeprowadzać rozruch i przyłączanie nowych elektrowni, zarówno małych jak i dużych, do sieci elektroenergetycznej. 
Muszę rozróżniać elementy obwodów elektronicznych i elektrycznych, znać się na elektrotechnice i termodynamice, wiedzieć, jakimi metodami i przyrządami pomiarowymi należy mierzyć wielkości elektryczne w maszynach i instalacjach, które obsługuję. Muszę potrafić rozpoznawać uszkodzenia elektryczne i mechaniczne sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, lokalizować usterki i usuwać je. 
Muszę znać się na rysunku technicznym oraz na budowie i parametrach technicznych maszyn elektrycznych, potrafić rozpoznawać ich elementy i podzespoły, dobierać odpowiednie narzędzia do montażu urządzeń elektrycznych i sieci cieplnych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • spostrzegawczość,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;
 • odporność na stres,
 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolności manualne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach cieplnych, wodnych oraz w niekonwencjonalnych elektrowniach, takich jak farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe, zakładach zajmujących się eksploatacją instalacji i urządzeń do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, w firmach usługowych naprawiających instalacje i urządzenia energetyczne, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne, w firmach branży elektrycznej. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.