ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.

Inżynier budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo mogę tworzyć coś, co ułatwi życie wielu ludziom na wiele lat. Z każdym kolejnym etapem robót czuję ogromną satysfakcję widząc efekty pracy mojego zespołu. Różnorodność zadań sprawia, że ciężko jest mi się nudzić w pracy, a możliwość pochwalenia się wybudowaniem nowej drogi, mostu czy wiaduktu daje nieopisaną motywację i radość.

Czym się zajmuję?

Nadzoruję prowadzenie robót budowlanych, dlatego najczęściej swój dzień rozpoczynam od dojazdu na budowę. Zdarza się, że pokonuję wiele kilometrów, bo plac budowy jest w sporej odległości od mojego miejsca zamieszkania. Na miejscu omawiam bieżące sprawy z brygadzistą, by odpowiednio zorganizować pracę swoją i innych. Potem udaję się do biura, gdzie zajmuję się bieżącą dokumentacją we współpracy z Inspektorem Nadzoru, bo np. każdy materiał, którego używamy, musi być wcześniej przez Inspektora zaakceptowany. Zajmuję się też pisaniem raportów, kontrolą stanu materiałów i organizacją dostaw, dokumentacją BHP i dokumentacją powykonawczą. W trakcie dnia pracy zaglądam na budowę, żeby czuwać nad prawidłowym postępem robót oraz zachowywaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania.


Na budowie współpracuję głównie z Kierownikiem Budowy i Kierownikiem Robót. To oni są dla mnie wsparciem merytorycznym. Oczywiście poza pracą bezpośrednio na budowie pomagam też w planowaniu przebiegu prac oraz w pozyskiwaniu nowych zleceń. Analizuję dokumentację przetargową, zadaję pytania i sugeruję rozwiązania, dzięki którym możemy np. zdobyć nowe zlecenie albo wygrać przetarg.


Co powinienem umieć? 

Muszę umieć sprawnie posługiwać się różnymi narzędziami niezbędnymi w mojej pracy, takimi jak niwelator czy poziomica.


Muszę płynnie obsługiwać podstawowe programy komputerowe tak, aby szybko tworzyć harmonogramy, rozliczenia czy wprowadzać dane z obmiarów. Dodatkowo muszę znać programy kreślarskie, żeby w razie potrzeby móc przedstawić konkretne rozwiązanie technologiczne w postaci rysunku. Przydaje mi się też znajomość rysunku technicznego.
W pracy wykorzystuję zdobytą na uczelni wiedzę w zakresie nośności i rodzajów używanych materiałów, a także sposobu prowadzenia prac po to, aby prawidłowo nadzorować prowadzone budowy. Ważna jest dla mnie też znajomość obowiązujących norm i przepisów BHP, żeby roboty były prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i bezpieczne.
W trakcie mojej pracy chętnie biorę udział w licznych szkoleniach z harmonogramowania czy projektowania, przez co usprawniam swoją pracę i polepszam jej jakość.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność delegowania zadań i skutecznego ich egzekwowania,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • logiczne i kreatywne myślenie,
 • umiejętność zarządzania czasem i terminowość,
 • wytrwałość i motywacja do pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Predyspozycje zdrowotne 

 • dobra kondycja fizyczna,
 • dobry słuch,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • dobry wzrok,
 • zręczne dłonie i palce, dzięki którym mogę pracować na komputerze oraz obsługiwać precyzyjny sprzęt pomiarowy.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

 • poważne zaburzenia mowy,
 • zaburzenia wzroku i słuchu, niedające się skorygować okularami oraz aparatami słuchowymi,
 • zaburzenia równowagi,
 • problemy z kręgosłupem.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w firmach budowlanych - u wykonawców i podwykonawców, a także w biurach projektowych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w rozmaitych urzędach i instytucjach. Otwarte są przede mną również ścieżki pracy naukowej na uczelniach.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)