ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.

Inżynierka budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo mogę tworzyć coś, co ułatwi życie wielu ludziom na wiele lat. Z każdym kolejnym etapem robót czuję ogromną satysfakcję widząc efekty pracy mojego zespołu. Różnorodność zadań sprawia, że ciężko jest mi się nudzić w pracy, a możliwość pochwalenia się wybudowaniem nowej drogi, mostu czy wiaduktu daje nieopisaną motywację i radość.

Czym się zajmuję?

Nadzoruję prowadzenie robót budowlanych, dlatego najczęściej swój dzień rozpoczynam od dojazdu na budowę. Zdarza się, że pokonuję wiele kilometrów, bo plac budowy jest w sporej odległości od mojego miejsca zamieszkania. Na miejscu omawiam bieżące sprawy z brygadzistą, by odpowiednio zorganizować pracę swoją i innych. Potem udaję się do biura, gdzie zajmuję się bieżącą dokumentacją we współpracy z Inspektorem Nadzoru, bo np. każdy materiał, którego używamy, musi być wcześniej przez Inspektora zaakceptowany. Zajmuję się też pisaniem raportów, kontrolą stanu materiałów i organizacją dostaw, dokumentacją BHP i dokumentacją powykonawczą. W trakcie dnia pracy zaglądam na budowę, żeby czuwać nad prawidłowym postępem robót oraz zachowywaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania.


Na budowie współpracuję głównie z Kierownikiem Budowy i Kierownikiem Robót. To oni są dla mnie wsparciem merytorycznym. Oczywiście poza pracą bezpośrednio na budowie pomagam też w planowaniu przebiegu prac oraz w pozyskiwaniu nowych zleceń. Analizuję dokumentację przetargową, zadaję pytania i sugeruję rozwiązania, dzięki którym możemy np. zdobyć nowe zlecenie albo wygrać przetarg.


Co powinnam umieć? 

Muszę umieć sprawnie posługiwać się różnymi narzędziami niezbędnymi w mojej pracy, takimi jak niwelator czy poziomica.


Muszę płynnie obsługiwać podstawowe programy komputerowe tak, aby szybko tworzyć harmonogramy, rozliczenia czy wprowadzać dane z obmiarów. Dodatkowo muszę znać programy kreślarskie, żeby w razie potrzeby móc przedstawić konkretne rozwiązanie technologiczne w postaci rysunku. Przydaje mi się też znajomość rysunku technicznego.
W pracy wykorzystuję zdobytą na uczelni wiedzę w zakresie nośności i rodzajów używanych materiałów, a także sposobu prowadzenia prac po to, aby prawidłowo nadzorować prowadzone budowy. Ważna jest dla mnie też znajomość obowiązujących norm i przepisów BHP, żeby roboty były prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i bezpieczne.
W trakcie mojej pracy chętnie biorę udział w licznych szkoleniach z harmonogramowania czy projektowania, przez co usprawniam swoją pracę i polepszam jej jakość.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność delegowania zadań i skutecznego ich egzekwowania,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • logiczne i kreatywne myślenie,
  • umiejętność zarządzania czasem i terminowość,
  • wytrwałość i motywacja do pracy,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w firmach budowlanych - u wykonawców i podwykonawców, a także w biurach projektowych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w rozmaitych urzędach i instytucjach. Otwarte są przede mną również ścieżki pracy naukowej na uczelniach.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.