Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista budowy dróg

Buduję drogi i na bieżąco dbam o ich dobry stan techniczny.

Specjalista budowy dróg

Buduję drogi i na bieżąco dbam o ich dobry stan techniczny.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Budując nowe drogi cieszę się, że efekty mojej pracy zapewniają wszystkim bezpieczny, szybki i przyjemny przejazd z miejsca na miejsce. W pracy mogę też poszerzać wiedzę i wykorzystywać nowe technologie inżynieryjne oraz zaawansowany sprzęt. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem pojazdów maszynowych mój samochód nie ma dla mnie tajemnic i wiele usterek potrafię w nim sam naprawić.

Czym się zajmuję?

Organizuję, koordynuję i nadzoruję prace związane z robotami drogowymi. Przygotowuję harmonogramy ustalające, w jakiej kolejności wykonywać poszczególne etapy prac, ilu osób i jakiego typu maszyn do tego potrzeba, jakie materiały trzeba zgromadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu i jakie będzie ich dzienne zużycie. Planuję też terminy dostaw niezbędnych materiałów. Oprócz tego przygotowuję kosztorysy robót drogowych, a także przedmiary i obmiary, czyli szczegółowe zestawienie robót niezbędnych do ukończenia pracy z uwzględnieniem kolejności, w jakiej muszą być wykonane oraz dokument zawierający dokładne wymiary wykonanego obiektu i wykaz prac, jakie trzeba wykonać, aby usunąć ewentualne usterki. Posługuję się przy tym dokumentacją budowlaną, muszę więc znać się na rysunku technicznym.


Zarządzam zespołami pracowników budujących nowe drogi, ale sam także potrafię obsługiwać sprzęt, który się do tego wykorzystuje, w tym zrywarki, spycharki, remontery, koparki, czy równiarki. Umiem też poprowadzić walec drogowy. Potrafię umacniać i zagęszczać skarpy nasypów, kopać rowy, mechanicznie karczować drzewa oraz oceniać zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową. Znam i rozróżniam elementy pasa drogowego, czyli chodniki, pasy ruchu, pasy postojowe, pobocza, koronę drogi, torowisko ziemne, oraz warstwy tworzące drogę, to jest warstwę ścieralną, wiążącą, mrozochronną, odsączającą.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na maszynach używanych do robót ziemnych i drogowych i wiedzieć, jakie mają zastosowanie. Muszę potrafić odczytywać dokumentację maszyn drogowych, aby wiedzieć, jak należy prawidłowo użytkować ten sprzęt i konserwować go. Chodzi m.in. o dane dotyczące zasięgu łyżki koparki, rodzaju filtra paliwa, sposobu wymiany oleju. Muszę potrafić oceniać stopień zużycia elementów maszyn i urządzeń i przeprowadzać bieżące przeglądy ich stanu technicznego.


Muszę znać się na rodzajach ogumienia czy paliwa wykorzystywanego w maszynach i sprzęcie, i potrafić dobierać je do konkretnych modeli używanych na danym placu budowy. Muszę potrafić konserwować maszyny drogowe, stosując odpowiednie narzędzia i środki chemiczne, jak smary do łożysk lub sworzni, czy klucze do wymiany świec zapłonowych. Muszę umieć oceniać, czy maszyny i sprzęt drogowy pracują prawidłowo, rozpoznawać awarie elementów i poszczególnych mechanizmów oraz umieć dokonywać drobnych napraw.
Potrzebna mi też dobra znajomość matematyki, żeby sprawnie obliczać powierzchnię i objętość wykopów i nasypów drogowych planowanych w danej inwestycji drogowej, ilość potrzebnych materiałów, przygotowywać kosztorysy, kalkulować pochylenie drogi lub głębokość koryta drogi.
Muszę potrafić analizować dane zawarte w dokumentacji projektowej dróg, opracowywać harmonogramy prac, przygotowywać potrzebne dokumenty, jak protokoły częściowych odbiorów robót, raporty stanu pogody i temperatury podczas prac. Muszę też potrafić dobierać odpowiednie materiały do prac związanych z utrzymaniem dróg, np. z niezbędnymi remontami, usuwaniem śniegu i lodu, profilowaniem pobocza. Muszę potrafić organizować transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych z miejsca składowania na plac budowy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • szybki refleks,
  • odporność na stres,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, w przedsiębiorstwach zajmujących się budową dróg i robotami ziemnymi, w kopalniach odkrywkowych, w firmach dbających o czystość w miastach lub zajmujących się utrzymaniem dróg i zieleni miejskiej. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.