ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier energetyczny

Projektuję i buduję urządzenia, instalacje i sieci energetyczne.

Inżynier energetyczny

Projektuję i buduję urządzenia, instalacje i sieci energetyczne.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy firmy, fabryki, instytucje i zwykli odbiorcy energii mogą bezpiecznie i wygodnie z niej korzystać. Projektując nowoczesne urządzenia wytwarzające prąd w sposób bardziej ekologiczny niż dotychczas, przyczyniam się do poprawy stanu naszego środowiska.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się wszystkim, co jest związane z produkowaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem energii. Specjalizuję się w konkretnym typie energii, np. cieplnej, wodnej, elektrycznej, wiatrowej lub też jądrowej. Tworzę projekty bloków energetycznych, rurociągów, linii przesyłowych i innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz maszyn zamieniających energię atomową, spalanego węgla, ropy albo gazu w prąd. Projektuję także układy pomocnicze, które np. chłodzą maszyny, dostarczają węgiel i inne paliwo do pieców. 


Znam się na obowiązującym prawie budowlanym, dzięki czemu rysuję swoje projekty zgodnie z przepisami oraz przygotowuję kosztorysy określające koszt wykonania konkretnej budowy, np. poprowadzenia linii energetycznej z elektrowni do odbiorcy, wybudowania nowego bloku energetycznego. Opracowuję też harmonogram prac i czuwam nad jego przestrzeganiem oraz organizuję dostawy niezbędnych materiałów i sprzętu budowlanego. Oprócz tego uczestniczę w uruchamianiu nowych maszyn i urządzeń w elektrowni, żeby sprawdzić, czy działają tak, jak powinny. 
Jeśli specjalizuję się w energetyce jądrowej, biorę także udział w pracach związanych z opracowaniem nowoczesnych technologii pozwalających przystosować reaktory wysokotemperaturowe do wykorzystania jako źródła energii w różnych gałęziach przemysłu oraz tworzę projekty elektrociepłowni jądrowych. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać konwencjonalne, np. węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, i odnawialne źródła energii, np. woda, wiatr, słońce, geotermia, oraz wiedzieć, skąd i jakimi sposobami pozyskuje się surowce energetyczne. Muszę umieć projektować sieci przesyłające te surowce, np. rurociągi, gazociągi, a później – wyprodukowany prąd oraz rysować projekty urządzeń służących do wytwarzania energii.


Muszę umieć obliczać naprężenia i odkształcenia elementów maszyn i sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych z uwzględnieniem wytrzymałości materiałów, z których są zrobione, umieć przewidywać właściwości materiałów na podstawie ich składu chemicznego lub rodzaju wiązań chemicznych, umieć oceniać stopień korozji materiałów używanych do budowy sieci i urządzeń energetycznych. Do tego potrzebuję wiedzy z fizyki, a zwłaszcza znajomości zasad dynamiki i termodynamiki, zjawisk elektromagnetycznych, mechaniki płynów, ciśnienia cieczy i gazów, potencjału, napięcia i mocy elektrycznej. Muszę też widzieć, jak przetwarzać w energię elektryczną inne rodzaje energii, np. mechaniczną, cieplną, przy pomocy odpowiednich urządzeń, np. turbiny gazowe, siłownie parowe, silniki Sterlinga.
W tym zawodzie ważna jest też znajomość chemii, a zwłaszcza składu chemicznego surowców energetycznych i ich wartości energetycznej, właściwości pierwiastków i związków nieorganicznych szczególnie ważnych w energetyce, np. tlenu, wodoru, węgla, azotu, siarki. Powinienem też wiedzieć jak dwutlenek węgla wpływa na efekt cieplarniany, znać metody usuwania siarki z paliw, wiedzieć jak mogę podnieść wydajność elektrociepłowni dzięki kogeneracji, czyli jednoczesnemu wykorzystaniu paliwa do produkcji prądu i ciepła. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • kreatywność,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • skrupulatność,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi w elektrowniach, ciepłowniach, w firmach zajmujących się projektowaniem i budowaniem systemów energetycznych lub automatyzacją procesów elektroenergetycznych i technologicznych.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.