ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier budowy mostów

Projektuję mosty, nadzoruję ich rozbudowy, remonty i modernizacje.

Inżynier budowy mostów

Projektuję mosty, nadzoruję ich rozbudowy, remonty i modernizacje.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Tworzę solidne, trwałe, bezpieczne i estetyczne mosty i wiadukty. Dzięki mojej pracy ludzie i towary mogą szybko i sprawnie pokonywać góry, rzeki, wąwozy, kaniony, morskie cieśniny i inne przeszkody.

Czym się zajmuję?

Trudno byłoby wyobrazić sobie świat bez mostów i wiaduktów. Ułatwiają nam przekraczanie rzek, kanionów i wąwozów, a nawet mórz, jak most łączący Szwecję z Danią czy Hongkong z Makau. Żeby powstał most albo wiadukt, potrzebna jest praca wielu specjalistów. Jednym z nich jestem ja – inżynier budowy mostów. Odpowiadam za projektowanie konstrukcji, a potem nadzoruję je i sprawdzam, czy są budowane zgodnie z planami. Zajmuję się też wzmacnianiem, przebudową lub modernizacją istniejących mostów i wiaduktów. Istnieją różne rodzaje mostów: płytowe, belkowe, skrzynkowe, kratowe, wolnopodparte, wspornikowe, łukowe, wantowe i wiszące, zwodzone, obrotowe, uchylne i przetaczane, a ja muszę potrafić zaprojektować każdy z nich wybierając odpowiednie materiały i technologie. 


Jak dokładnie wygląda moja praca? Na początku muszę dowiedzieć się, gdzie ma być wybudowany most lub wiadukt. Bardzo ważne jest rozpoznanie warunków geologicznych, czyli zbadanie, z jakich warstw składa się podłoże, na którym będziemy budować i jakie ma właściwości. Oceniam też warunki hydrologiczne, czyli sprawdzam, gdzie występują wody podskórne, które mogłyby utrudniać budowę. Nie bez znaczenia jest określenie, jaka pogoda panuje w miejscu, gdzie będzie przebiegał nowy most: występowanie opadów deszczu, śniegu, oblodzeń, kierunek i prędkość wiejących wiatrów, maksymalne i minimalne temperatury,… To wszystko wpływa na to, jak go zaprojektuję. Na gruntach niestabilnych, mocno nasiąkających wodą nie da się budować takich konstrukcji, jak na stabilnym, skalnym podłożu. W miejscach, gdzie wieją silne wiatry, konieczne są specjalne pomiary, by dopasować projekt do warunków. 
Gdy już zbiorę wszystkie dane, biorę się za projektowanie. Oczywiście nie da się tego zrobić bez bardzo szczegółowych rysunków i planów pokazujących każdy element mostu i jego usytuowanie względem pozostałych części, sposób łączenia oraz materiały i technologie, jakie zastosuje się do konkretnej budowy. Po zakończeniu budowy sprawdzam, czy most lub wiadukt spełnia wszystkie wymogi i czy można dopuścić go do eksploatacji. Kiedyś w takiej sytuacji inżynier stawał pod nowym mostem, a nad jego głową przejeżdżały kolumny ciężkich pojazdów testując wytrzymałość konstrukcji. Dziś też mogę tak zrobić, ale standardową procedurą jest wykonanie obliczeń i prób obciążeniowych w warunkach testowych. 


Co powinienem umieć?

Muszę więc potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi służącymi do tworzenia projektów mostów i wiaduktów, np. AutoCAD, Sofistik, Robot, TEKLA, MIDAS. Na etapie projektu decyduję, jakie fundamenty i podpory będą najlepsze dla konkretnego mostu. Muszę świetnie znać właściwości fizyczne materiałów, takich jak stal, żelbeton, asfalt, stopy tytanu i niklu, aluminium i inne. Planuję też, w jaki sposób prefabrykowane przęsła będą transportowane na miejsce powstawania mostu i jakich maszyn trzeba będzie użyć, żeby zamontować je na swoich miejscach. 


Jako inżynier bardzo dobrze znam matematykę, muszę bowiem obliczać wytrzymałość mostów i wiaduktów w zależności od zastosowanych materiałów i sposobu konstrukcji, rodzaju podłoża i przewidywanego natężenia ruchu pojazdów, a dzięki znajomości geometrii wykreślnej sprawnie rysuję plany każdego elementu mostu/wiaduktu. Kalkuluję też zapotrzebowanie na maszyny, narzędzia, ludzi i potrzebne materiały, szacuję czas trwania budowy i jej koszty. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • kreatywność,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • posiadanie wyobraźni przestrzennej,
  • talent plastyczny,
  • odporność na stres,
  • opanowanie,
  • samodzielność,
  • systematyczność,
  • umiejętność koncentracji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową mostów. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.