Zdjęcie zawodu
W. męska

Biolożka molekularna

Badam procesy zachodzące w komórkach żywych organizmów i wzajemne oddziaływania między komórkami.

Biolożka molekularna

Badam procesy zachodzące w komórkach żywych organizmów i wzajemne oddziaływania między komórkami.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.

Najważniejsze przedmioty
biologia
chemia
matematyka
fizyka
informatyka