Zdjęcie zawodu
W. męska

Biolożka

Badam organizmy roślinne i zwierzęce.

Biolożka

Badam organizmy roślinne i zwierzęce.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca jest bardzo różnorodna – prowadzę badania w laboratorium i w terenie, dlatego nigdy nie mogę narzekać na nudę. Mogę odwiedzać ciekawe miejsca na świecie, poznawać sławnych naukowców zajmujących się badaniami fauny i flory oraz poszerzać naszą wiedzę o otaczających nas roślinach i zwierzętach. Wyniki moich badań znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, medycyny, w ochronie środowiska,…

Czym się zajmuję?

Moja praca jest tak różnorodna, że trudno ją streścić w kilku zdaniach. Mogę zajmować się badaniem budowy roślin albo zwierząt, określać, w jakich warunkach najlepiej im się żyje, śledzić i opisywać kolejne etapy rozwoju. Odkrywając wzajemne powiązania i pokrewieństwa klasyfikuję badane organizmy żywe na podstawie ich cech zewnętrznych, budowy wewnętrznej, stadiów rozwojowych, a obecnie coraz częściej na podstawie zestawu genów, jaki w sobie noszą. 


Moja praca często daje mi możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą, ponieważ dużą część badań wykonuję w terenie obserwując zwierzęta, rośliny i grzyby. Niektóre badania nie dotyczą jednego, konkretnego gatunku zwierząt lub roślin, ale całego ekosystemu, czyli środowiska zamieszkiwanego przez bardzo wiele gatunków fauny i flory. Dzięki prowadzeniu obserwacji mogę nie tylko powiększać naszą wiedzę o zwyczajach zwierząt i roślin, ale także mam szansę odkryć zupełnie nowy gatunek, który może zostać nazwany moim nazwiskiem. 
Z kolei eksperymenty, które przeprowadzam w laboratorium, pozwalają coraz lepiej poznawać budowę i funkcjonowanie komórek, oraz przemiany zachodzące w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Wyniki moich badań mogą potem znaleźć zastosowanie w hodowli roślin lub zwierząt, ponieważ pokazują, w jakich warunkach powinny rosnąć rośliny, lub jakiej karmy potrzebują zwierzęta, w medycynie, bo badając rośliny odkrywam nowe substancje lecznicze, weterynarii, bo pozwalają lepiej zrozumieć budowy i działania organizmów zwierząt, ochronie środowiska, ponieważ określają wpływ zanieczyszczeń na rośliny i zwierzęta, a czasem podają, jak można zniwelować skutki tych zanieczyszczeń, leśnictwie, np. bezpieczne dla przyrody sposoby usuwania szkodników niszczących drzewa,… Mogę też zajmować się opracowywaniem map pokazujących rozmieszczenie różnych gatunków roślin i zwierząt na Ziemi oraz przygotowywaniem rozmaitych ekspertyz dla rolnictwa, medycyny, przemysłu. 


Co powinnam umieć? 

Potrzebuję wiedzy z chemii, zwłaszcza z zakresu biochemii organizmów żywych, chodzi o budowę ludzkich, roślinnych i zwierzęcych białek, aminokwasów, lipidów, hormonów, muszę też umieć badać skład chemiczny np. pasz dla zwierząt albo nawozów dla roślin i określać, czy są one bezpieczne np. dla ludzi, którzy będą potem zjadać wytworzone w ten sposób pożywienie. Dzięki znajomości genetyki mogę prowadzić badania nad dziedzicznością, pochodzeniem i wzajemnym pokrewieństwem gatunków. 


Muszę znać się na gatunkach roślin i zwierząt, które zamieszkują naszą planetę, wiedzieć, gdzie najczęściej występują, czym się żywią i jak się zachowują w środowisku naturalnym. Muszę umieć rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt na podstawie ich cech zewnętrznych i zachowania w środowisku naturalnym, potrafić określać ich przynależność do konkretnej grupy, rodziny, badać pokrewieństwo i pochodzenie gatunków oraz wpływ, jaki wywierają na siebie rośliny, zwierzęta i ludzie. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • pomysłowość,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • dociekliwość,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Predyspozycje zdrowotne 

 • dobry wzrok,
 • dobry słuch,
 • dobra kondycja fizyczna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni,
 • sprawne dłonie i palce.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w instytucjach naukowo-badawczych, na uczelniach wyższych, w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, ogrodach zoologicznych, w firmach z branży farmaceutycznej, ogrodniczej, spożywczej,… 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.