Zdjęcie zawodu
W. męska

Fizyczka

Prowadzę badania z różnych dziedzin fizyki. Moje badania mogą pomóc w rozwoju np. przemysłu energetycznego albo różnych gałęzi medycyny.

Fizyczka

Prowadzę badania z różnych dziedzin fizyki. Moje badania mogą pomóc w rozwoju np. przemysłu energetycznego albo różnych gałęzi medycyny.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo mogę odkrywać tajemnice praw fizyki rządzących naszym światem. Efekty moich badań pomagają w rozwoju różnych dziedzin nauki i przemysłu.

Czym się zajmuję?

Praca fizyczki jest bardzo różnorodna. Mogę badać właściwości materii i zjawiska w niej zachodzące, tworzę teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska oraz interpretować sens fizyczny uzyskanych wyników w takich dziedzinach fizyki jak mechanika, termodynamika, optyka, fizyka jądrowa, cząstek elementarnych, atomowa, molekularna, materii skondensowanej i inne, a gdy nie ma takich teorii, do opisu wyników eksperymentów buduję modele matematyczne i opracowuję metody ich testowania. 


Sama prowadzę rozmaite badania, dzięki którym poszerzam naszą wiedzę o świecie i materii, która go tworzy. Swoją wiedzę wykorzystuję w technice, medycynie, przy badaniach przestrzeni kosmicznej, w nawigacji i wielu innych dziedzinach. Mogę zajmować się fizyką relatywistyczną, teorią grawitacji, fizyką statystyczną,… 


Co powinnam umieć? 

W swojej pracy często sama muszę opracowywać nowe metody i techniki badania właściwości fizycznych materii, a do tego potrzebuję przyrządów wykorzystujących zjawiska fizyczne lub modyfikujących różne parametry: temperaturę, ciśnienie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące i inne. Prowadzę też prace technologiczne, dzięki którym można np. hodować kryształy o określonych właściwościach, zmieniać właściwości półprzewodników przez promieniowanie jądrowe czy laserowe albo uzyskiwać materiały z pamięcią kształtu, dlatego muszę znać się na działaniu i obsłudze potrzebnego do tych badań sprzętu. 


Często zdarza mi się, że gdy obmyślam jakiś eksperyment albo nowy proces technologiczny, najpierw symuluję go w komputerze, muszę więc dobrze znać informatykę i zasady programowania, które przydają się także podczas analizy i cyfrowego przetwarzania obrazów, przy rozwijaniu metod analitycznych i numerycznych, np. w kwantowej teorii pola. 
Muszę znać matematykę, żeby móc opisywać zjawiska fizyczne przy pomocy symboli i wzorów matematycznych, zapisywać wyniki moich obserwacji i eksperymentów, a także np. modelować zjawiska fizyczne w komputerze. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość,
  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • skrupulatność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • wytrwałość,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sumienność,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w przemyśle np. w branży elektronicznej i usługach, w laboratoriach badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie, w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia, w bankowości i innych instytucjach finansowych przy obsłudze komputerów i systemów komputerowych, jako nauczycielka fizyki w szkole, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, oraz wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.