Zdjęcie zawodu
W. męska

Biolożka molekularna

Badam procesy zachodzące w komórkach żywych organizmów i wzajemne oddziaływania między komórkami.

Biolożka molekularna

Badam procesy zachodzące w komórkach żywych organizmów i wzajemne oddziaływania między komórkami.


WERSJA męska