Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka ds. e-commerce

Nadzoruję handel internetowy w firmie, w której pracuję.

Specjalistka ds. e-commerce

Nadzoruję handel internetowy w firmie, w której pracuję.


WERSJA męska