Zdjęcie zawodu
W. męska

Pracownica humanitarna

Pracuję w organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Pomagam osobom poszkodowanym w trakcie klęsk żywiołowych, wojen. katastrof naturalnych.

Pracownica humanitarna

Pracuję w organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Pomagam osobom poszkodowanym w trakcie klęsk żywiołowych, wojen. katastrof naturalnych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy osoby poszkodowane podczas wojen, konfliktów zbrojnych, powodzi, pożarów, trzęsień ziemi i innych katastrof otrzymują pomoc niezbędną do przeżycia i zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Czym się zajmuję?

Jako pracownica humanitarna działam w ramach misji humanitarnych, w kraju lub za granicą. Ratuję i chronię życie ludzi w czasie klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, takich jak: powodzie, susze, huragany, trzęsienia ziemi, pożary, oraz tam, gdzie cierpią oni z powodu wojen, działań terrorystycznych, konfliktów religijnych czy etnicznych. W ramach misji mogę np. zapewniać dostęp do bezpiecznej wody - budować studnie, dostarczać wodę beczkowozami lub w butelkach, żywności - dostarczać gotowe posiłki lub produkty niezbędne do ich przygotowania: mąkę, ryż, kasze, oleje, warzywa, mleko, konserwy, czy schronienia - zapewniać namioty, pomagać w budowie tymczasowych schronień, lub dostarczać materiałów do ich budowy. Mogę rozprowadzać ubrania, środki czystości, sprzęt do ogrzewania lub gotowania posiłków, zapewniać opiekę medyczną - pierwszą pomoc rannym i chorym, szczepienia, szpitale polowe, produkty medyczne i leki, pomagać w budowie sieci kanalizacyjnych, toalet. 


Moim zadaniem jest jednak nie tylko bezpośrednie dostarczanie pomocy potrzebującym, ale także nadzorowanie realizacji projektów humanitarnych, wypełnianie niezbędnej dokumentacji. Praca pracownicy pomocy humanitarnej to nie tylko wyjazdy na misje, ale też żmudna, biurowa robota przez cały rok: pozyskujemy fundusze, piszemy i rozliczamy wnioski o dofinansowanie z grantów europejskich, polskich, międzynarodowych, piszemy raporty z wykonanych misji. Wiem, czego należy się spodziewać wyjeżdżając na misje humanitarne do różnych krajów, znam sposoby uzyskiwania pozwoleń na przejazd konwojów, znam przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa karnego, a także prawa człowieka, uchodźców, i przepisy, jakich należy przestrzegać podczas różnych katastrof naturalnych i działań wojskowych. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na geografii politycznej świata, wiedzieć, które państwa są aktualnie wrogami, a które zawarły porozumienia lub sojusze, bo od tego zależy np. czy uda nam się przejechać z transportem potrzebnych materiałów, leków, żywności z miejsca A do B. Muszę bardzo dobrze znać język angielski, żeby czytać akty prawa międzynarodowego prawa, porozumiewać się z pracownikami pomocy humanitarnej z innych krajów, przedstawicielami władzy, wojska i innych służb, którzy mówią w tym języku. 


Muszę potrafić koordynować działania w zależności od celu i zakresu konkretnej misji: zapewnienia dostępu do wody, żywności i schronienia, dostarczeniu artykułów pierwszej potrzeby, zorganizowania opieki medycznej, zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, potrafić nadzorować realizację projektów i dbać o to, żeby rozpoczęły się i zakończyły w wyznaczonym terminie, wypełniać niezbędną dokumentację, pozyskiwać fundusze. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • uczciwość,
  • empatia,
  • altruizm,
  • odpowiedzialność, 
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi,
  • wiarygodność,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w różnych organizacjach zajmujących się niesieniem pomocy humanitarnej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.