Zdjęcie zawodu
W. męska

Dystrybutorka ulotek

Roznoszę ulotki reklamowe na określonym rejonie, np. w dzielnicy, miejscowości, centrum handlowym.

Dystrybutorka ulotek

Roznoszę ulotki reklamowe na określonym rejonie, np. w dzielnicy, miejscowości, centrum handlowym.


WERSJA męska