Zdjęcie zawodu
W. męska

Układaczka nawierzchni drogowych

Układam, naprawiam i konserwuję nawierzchnie dróg, chodników i poboczy.

Układaczka nawierzchni drogowych

Układam, naprawiam i konserwuję nawierzchnie dróg, chodników i poboczy.


WERSJA męska