ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Operatorka maszyn ziemnych

Obsługuję maszyny używane do budowy dróg, układania nawierzchni drogowych, itp.

Operatorka maszyn ziemnych

Obsługuję maszyny używane do budowy dróg, układania nawierzchni drogowych, itp.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam do czynienia z nowoczesnymi maszynami. Podoba mi się też to, że praca zapewnia mi różnorodne wyzwania – każda budowa jest przecież inna. Najwięcej satysfakcji sprawia mi świadomość, że dzięki mnie kierowcy mogą poruszać się po szerokich, równych drogach, a efekt mojej pracy pozostaje widoczny na wiele lat.

Czym się zajmuję?

Obsługuję różne maszyny i urządzenia, których używa się do budowy dróg, układania nawierzchni drogowych, budowy nasypów kolejowych, tuneli. Są to maszyny służące do wytwarzania i układania mas bitumicznych, czyli mieszanek kruszywa, asfaltu i różnego rodzaju wypełniaczy, a także maszyny do tworzenia mieszanek betonowych, czy inne maszyny pracujące na budowie np. frezarki drogowe, walce drogowe, koparko-ładowarki, koparki wraz z osprzętem, maszyny do przerabiania kruszywa, wiertnice, spycharki, pogłębiarki, ładowarki. 


Dobieram maszyny do rodzaju pracy, jaką mam wykonać, dlatego najpierw dokładnie dowiaduję się o zadaniu jakie mam zrealizować, potem zapoznaje się z instruktażem maszyny, zapoznaje się też z elementami projektu i budowy fragmentu drogi, wiaduktu, tunelu, który budujemy. W nich znajdują się informacje o materiałach i technologiach budowy, jakich trzeba użyć. Następnie instaluję i uruchamiam maszyny i urządzenia i zabieram się do pracy. Przygotowuję i rozściełam beton i masy bitumiczne, oczyszczam teren budowy z drzew, kamieni, wyrównuję powierzchnię, kopię rowy odwadniające, buduję nasypy, wbijam pale fundamentowe w podłoże, profiluję drogi. Odspajam grunt od podłoża, drążę tunele, wydobywam ziemię z wykopów i wywożę ją na miejsce zwałki lub przemieszczam i formuję z niej wały i nasypy w wyznaczonym miejscu.
Dbam o dobry stan techniczny sprzętu, którym posługuję się w pracy. Na bieżąco sprawdzam wszystkie parametry maszyn i urządzeń, czyszczę je, konserwuję i naprawiam zauważone drobne usterki. Używam przy tym różnych narzędzi. Wypełniam także niezbędne dokumenty: raporty dzienne pracy sprzętu, gdzie obliczam dzienne zużycie materiałów i sprawdzam, czy zgadza się z obowiązującymi normami oraz rozliczam ilość wykonanej pracy. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać podstawowe przepisy prawa dotyczące budowy i utrzymania dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska. 


Muszę potrafić określić zużycie materiałów, objętość i masę ziemi zdjętej z placu budowy, czy objętość usypywanych hałd dla dziennej działki roboczej, tak aby inżynier/kierownik mógł właściwie dobierać ilość i rodzaj jednostek sprzętu odpowiednio do dziennego zapotrzebowania i mógł na bieżąco sprawdzać, czy wyniki pomiarów robionych na placu budowy zgadzają się z normami i dokumentacją projektową. 
Muszę znać podstawowe rodzaje maszyn stosowanych do budowy i utrzymania dróg, wiedzieć, do jakich prac można je wykorzystywać oraz potrafić oceniać ich stan techniczny i przeprowadzać podstawowe naprawy. Muszę też znać się na elementach rysunku technicznego. Muszę znać podstawowe zasady właściwego doboru sprzętu do danych prac np. do wykonywania wykopów gruntów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich, w przedsiębiorstwach produkujących mieszanki betonowe i asfaltowe. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.