Zdjęcie zawodu
W. męska

Układaczka nawierzchni drogowych

Układam, naprawiam i konserwuję nawierzchnie dróg, chodników i poboczy.

Układaczka nawierzchni drogowych

Układam, naprawiam i konserwuję nawierzchnie dróg, chodników i poboczy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają trwałe i estetyczne nawierzchnie drogowe, z których codziennie korzystają tysiące ludzi. Naprawiając uszkodzenia w chodnikach, jezdniach, ścieżkach rowerowych zmniejszam ryzyko wypadków i poprawiam ludziom komfort przemieszczania się.

Czym się zajmuję?

Szerokie, gładkie i dobrze wyprofilowane jezdnie, równe chodniki, ścieżki rowerowe, solidne parkingi, odporne skarpy - te wszystkie elementy infrastruktury drogowej sprawiają, że przemieszczanie się w mieście i poza nim jest przyjemnością. Żeby jednak tak było, potrzebna jest praca wielu specjalistów budowlanych. Jednym z nich jestem ja - układaczka nawierzchni drogowych. 


Układam, naprawiam i konserwuję różnego rodzaju nawierzchnie drogowe: kostkę brukową i granitową, kamień, beton, także w formie płyt, asfaltobeton, asfalt. Zanim zabiorę się do pracy, dokładnie zapoznaję się z dokumentacją techniczną budowanej drogi, chodnika, parkingu czy placu. Muszę więc potrafić odczytywać rysunek techniczny. Potem wykonuję pomiary miejsca budowy, żeby wyznaczyć punkty stałe drogi i rzędne, czyli wysokości rzeczywiste poszczególnych warstw nawierzchni drogowych. Następnie obliczam, ile i jakich materiałów będę potrzebować do wykonania pracy oraz odpowiednio przygotowuję teren budowy. Wyznaczam też miejsce składowania materiałów, odpadów, sprzętu, ziemi z wykopów. Dzięki temu później nie muszę zastanawiać się, gdzie szukać potrzebnych materiałów, ani gdzie znaleźć potrzebne narzędzia. 
Etapy właściwej pracy zależą od tego, jaką nawierzchnię zlecono mi do ułożenia. Jeśli ma to być bruk, albo płyty, pierwszym etapem jest ręczne lub maszynowe wybranie ziemi na głębokość warstw konstrukcyjnych drogi, chodnika czy placu, fachowo nazywa się to korytowaniem podłoża. Profiluję, czyli tworzę podłużne i poprzeczne spadki, i zagęszczam - umacniam niespoiste grunty, aby zwiększyć ich nośność, czyli wytrzymałość - podłoże, na którym będą układane warstwy podbudowy. Potem rozścielam i zagęszczam te warstwy oraz układam i mocuję krawężniki i obrzeża, czasem wymagane jest przy tym wykonanie tzw. ław oporowych, czyli betonowych lub żelbetowych elementów wzmacniających krawężniki i zabezpieczających przed osuwaniem się gruntu. Dopiero na końcu układam właściwą nawierzchnię. 
W przypadku, gdy używam prefabrykowanych elementów betonowych, kamiennych czy żelbetowych, muszę najpierw dobrze zaplanować ich układ, żeby nawierzchnia była stabilna i ładna, a straty materiałów - jak najmniejsze. Jeśli nawierzchnią ma być wylewany beton lub asfalt, podbudowa zwykle jest już wykonana, do mnie należy położenie warstwy wiążącej, a potem ścieralnej, czyli tej, którą widzą i po której poruszają się pojazdy lub piesi. 


Co powinna umieć?

Poza kładzeniem nowych nawierzchni potrafię też naprawiać uszkodzenia w już istniejących, wykonanych z różnych materiałów. Wymieniam popękane elementy betonowe, uszkodzone kostki brukowe lub kamienne na nowe, a w przypadku nawierzchni wylewanych oczyszczam miejsce uszkodzenia ze skruszonego betonu lub asfaltu, a następnie na nowo zalewam asfaltową lub betonową mieszanką. 


Do moich zadań należy też demontaż dróg, chodników, czy ścieżek rowerowych, muszę więc znać zasady właściwego wykonywania rozbiórki nawierzchni drogowych. Podczas pracy korzystam z różnych narzędzi i maszyn, takich jak piła do cięcia nawierzchni, przecinarka do krawężników, betoniarka, zagęszczarka, łaty, niwelatory, młotki, łopaty, gilotyna do cięcia betonowych elementów. Powinnam znać się na ich obsłudze i wiedzieć, jak naprawiać drobne usterki, przydaje mi się więc zacięcie techniczne i smykałka do majsterkowania. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • sumienność,
  • rzetelność,
  • odporność na długotrwały wysiłek,
  • umiejętność pracowania w szybkim tempie oraz współdziałania w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową, utrzymaniem i remontem dróg oraz infrastruktury drogowej. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.