ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Manewrowa

Doczepiam i odczepiam wagony i lokomotywy podczas postoju pociągów.

Manewrowa

Doczepiam i odczepiam wagony i lokomotywy podczas postoju pociągów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Podnosząc swoje kwalifikacje i rzetelnie wykonując obowiązki mogę awansować na ustawiaczkę, dyżurną ruchu, dyspozytorkę kolejową. Cieszę się, że pomagam dbać o sprawny transport towarów drogą kolejową oraz o bezpieczeństwo podczas łączenia i rozłączania wagonów i lokomotyw.

Czym się zajmuję?

Wagony towarowe wożą różnego rodzaju ładunki po całym kraju. Zanim dotrą do stacji docelowej, muszą pokonać wiele kilometrów, często zmieniając składy. Innymi słowy są doczepiane do pociągu, który akurat podróżuje w pożądanym kierunku. Żeby wagon podróżował we właściwym składzie, potrzebni są specjaliści tacy, jak ja, czyli manewrowa. 


Co robię na co dzień? Zajmuję się rozrządem pociągów, czyli dołączaniem i rozłączaniem poszczególnych wagonów do określonych składów. Grupuję razem te, które mają jechać dalej razem lub być odstawione na konkretne bocznice. Mogę to robić na dwa sposoby. Używając systemu płaskiego, czyli inaczej mówiąc odrzutu wagonów, odczepiam ostatni wagon od reszty składu i daję sygnał maszyniście. Maszynista rozpędza pociąg i nagle hamuje, co powoduje odrzucenie odczepionego wagonu, a ja wyhamowuję go za pomocą hamulca ręcznego. 
Druga metoda polega na tym, że maszynista wpycha skład na górkę rozrządową, czyli niewielkie, sztucznie usypane wzniesienie, następnie ja odczepiam ostatni wagon od reszty pociągu. Taki wagon stacza się z górki rozrządowej, a drugi manewrowy, stojący na dole wyhamowuje go, żeby nie uderzył w inne wagony stojące na tym torze i dołącza go do formowanego składu. 
Czasem muszę odłączyć konkretny wagon, nie musi być ostatnim w składzie, jeśli obsługa pociągu zasygnalizuje, że miał awarię, albo dołączyć dodatkowe wagony, np. sypialne, do pociągu stojącego na stacji. Dołączane wagony transportowane są do pociągu lub na bocznicę lokomotywą manewrową. Zajmuję się też obsługą bocznic: razem z innymi manewrowymi łączymy i rozłączamy wagony, przestawiamy zwrotnice i wyhamowujemy wagony, aby nie zderzyły się z innymi. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać zasady wykonywania jazd manewrowych na torach głównych, przejazdach i przejściach dla pieszych, potrafić zabezpieczać wagony przed zbiegnięciem, czyli niekontrolowanym stoczeniem się z powodu nachylenia torów lub pod wpływem siły bezwładności, obsługiwać zwrotnice, czyli miejsca, w których wagony mogą być przekierowywane na inne tory, i wykolejnice, czyli nakładane na tory elementy służące do wykolejenia wagonu, gdyby jego dalsze poruszanie się po torze mogło zagrozić innym uczestnikom ruchu kolejowego, oraz urządzenia do podciągania, przeciągania i przetaczania wagonów. Muszę potrafić też sprawdzać wagony pod kątem prawidłowości załadunku i ich sprawności technicznej. 


Muszę znać się na zasadach hamowania wagonów oraz umieć obliczyć drogę hamowania wagonu o określonej prędkości i masie, np. żeby wiedzieć, kiedy zacząć hamować, by wagon nie zderzył się z innymi, stojącymi na tym samym torze.


 Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • spostrzegawczość,
  • skoncentrowanie na pracy,
  • odpowiedzialność,
  • punktualność,
  • obowiązkowość,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • podzielność uwagi,
  • wyczucie czasu,
  • zdolność szybkiego reagowania.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach obsługujących bocznice kolejowe oraz u przewoźników kolejowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.