Zdjęcie zawodu
W. męska

Nawigatorka morska

Wytyczam kurs, jakim będzie płynąć statek i dbam, żeby z niego nie zboczył.

Nawigatorka morska

Wytyczam kurs, jakim będzie płynąć statek i dbam, żeby z niego nie zboczył.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie mój statek zawsze bezpiecznie dociera do docelowego portu, porusza się po wyznaczonym kursie unikając kolizji z innymi jednostkami pływającymi, omija rafy i mielizny oraz jest prawidłowo załadowany.

Czym się zajmuję?

Żeby statek podczas rejsu nie osiadł na mieliźnie, nie zderzył się z innymi jednostkami pływającymi, podwodnymi skałami i bezpiecznie wrócił do portu, niezbędna jest praca takiej specjalistki, jak ja, czyli nawigatorki morskiej. Jak wygląda moja praca? Można powiedzieć, że jestem prawą ręką kapitana statku, ponieważ zajmuję się wytyczaniem kursu i pilnuję, aby statek się go trzymał. Uzgadniam z zarządem portu, kiedy i o której godzinie wyjdziemy w morze oraz ustalam miejsce i czas zacumowania, czyli przy jakim nadbrzeżu nasz statek zatrzyma się po wejściu do portu. Kieruję pracą holowników i łodzi cumowniczych pomagających naszemu statkowi bezpiecznie wyjść na otwarte wody a później zająć właściwe miejsce w porcie. Wcześniej uzgadniam z kapitanem portu, ile i jakich holowników i cumowników będziemy potrzebować do tych manewrów. 


Aby ustalić kurs, jakim będzie płynąć nasz statek, posługuję się mapami zarówno papierowymi, jak i elektronicznymi, wydawnictwami nawigacyjnymi i urządzeniami nawigacji satelitarnej, używam też kompasów i żyrokompasów magnetycznych.  Dostosowuję planowaną trasę rejsu do warunków hydrometeorologicznych, pływów i prądów morskich, a podczas nagłego załamania pogody, awarii lub innych problemów zmieniam kurs tak, aby statek bezpiecznie zawinął do portu. Oprócz zadań czysto nawigacyjnych przygotowuję dokumenty przewozowe oraz wypełniam po polsku i po angielsku dokumentację dotyczącą przeładunku i transportu towarów. 


Co powinnam umieć?

Muszę umieć używać papierowych map w języku polskim i angielskim, bo jeśli zdarzy się awaria zasilania, elektroniczne urządzenia przestaną działać, a statek musi utrzymać kurs. Bardzo ważna jest też umiejętność obsługi radaru i urządzeń do automatycznego wykonywania nakresów radarowych - komputer ARPA, na podstawie kilku pozycji obiektu zauważonego przez radar określa trasę, po jakiej się ten obiekt porusza. Dzięki nim mogę zauważyć np. jednostki pływające, które nadmiernie zbliżają się do naszego statku i odpowiednio wcześnie skorygować kurs, by uniknąć kolizji. 


Muszę potrafić odbierać i nadawać wiadomości za pomocą flag Międzynarodowego Kodu sygnałowego oraz nadawać i odbierać sygnały świetlne alfabetem Morse\'a. Muszę znać ukształtowanie dna morza, po którym pływam, wiedzieć, gdzie znajdują się niebezpieczne mielizny, skały podwodne, zatopione wraki i inne przeszkody w żegludze. 
Muszę znać zasady przyjmowania ładunku na statek, wiedzieć, jakie są rodzaje ładunków i ich opakowań, obsługiwać osprzęt przeładunkowy, windy kotwiczne, kabestany, potrafić określać ilość ładunku na podstawie zanurzenia statku, muszę wiedzieć, jakie towary należą do kategorii ładunków niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko oraz znać zasady ich bezpiecznego przeładunku, separacji i przewozu. 
Muszę wiedzieć, jakie rodzaje zagrożeń występują na statku i jak na nie reagować, umieć wydawać komendy i podporządkowywać się komendom wydawanym przez wyższych stopniem, potrafić właściwie stosować tzw. środki ochrony osobistej, znać statkowe plany i sygnały alarmowe, wiedzieć, jak reagować w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia środowiska lub wycieku substancji szkodliwych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

 • odpowiedzialność,
 • opanowanie,
 • odporność na stres,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • wytrwałość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cierpliwość,
 • umiejętność pracy w szybkim tempie,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie na statkach lub łodziach będących własnością firmy żeglugowej. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.