Zdjęcie zawodu
W. męska

Asystentka medyczna

Pomagam lekarzowi w wypełnianiu dokumentacji i podczas zabiegów medycznych.

Asystentka medyczna

Pomagam lekarzowi w wypełnianiu dokumentacji i podczas zabiegów medycznych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy lekarze nie muszą wypełniać stosów dokumentów drukowanych i elektronicznych i otrzymują potrzebną pomoc w diagnostyce oraz podczas wykonywania zabiegów medycznych. To sprawia, że dysponują większą ilością czasu, który mogą poświęcić na diagnostykę i leczenie większej liczby pacjentów.

Czym się zajmuję?

Mój zawód łączy w sobie obsługę pacjentów i wspieranie lekarzy w ich pracy. Rejestruję chorych na wizyty i zabiegi medyczne, wyjaśniam im jakie dokumenty muszą przygotować, np. skierowanie od lekarza rodzinnego, jakie badania i szczepienia powinni wcześniej wykonać, np. konieczność zaszczepienia się przeciw żółtaczce przed zabiegiem operacyjnym, przeprowadzam wywiad chorobowy, czyli rozmawiam z pacjentami o tym, co im dolega, zapisuję istotne objawy i przyjmowane leki. 


W ten sposób odciążam lekarza w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji, także w formie elektronicznej, np. e-zwolnienia, obsługa systemu EWUŚ, pozwalając mu cały czas poświęcić na diagnostykę i leczenie pacjentów. Dzięki temu lekarz może szybciej postawić właściwą diagnozę. 
Oprócz tego asystuję lekarzom podczas badań i zabiegów, przygotowuję pacjentów do operacji, dbam o właściwe przygotowanie gabinetu i sali zabiegowej, przestrzeganie zasad antyseptyki, czyli stosowanie preparatów usuwających zarazki ze skóry chorego i ze szpitalnych sprzętów, i aseptyki, czyli używanie jednorazowych rękawiczek, igieł, strzykawek, fartuchów, stosowanie filtrów powietrza na sali zabiegowej, używanie specjalnych ochraniaczy oraz maseczek. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na anatomii i fizjologii człowieka oraz na najczęstszych chorobach i ich objawach. Muszę znać też system opieki zdrowotnej w naszym kraju, sposoby rozliczania się z Narodowym Funduszem Zdrowia i kodowania chorób, przepisy określające prawa i obowiązki personelu medycznego i pacjentów, muszę potrafić wypełniać niezbędną dokumentację medyczną. 


W mojej pracy przydaje się też znajomość chemii, a w zasadzie farmakologii, czyli składu chemicznego lekarstw i suplementów diety oraz ich wpływu na organizm człowieka, bo dzięki temu potrafię rozpoznawać dolegliwości, których przyczyną może być przedawkowanie leków, uczulenie na składniki suplementów. Chemia pomaga mi też optymalnie dobierać skład i stężenie preparatów antyseptycznych. 
Znajomość języka angielskiego przydaje mi się, żeby porozumieć się z pacjentami mówiącymi w tym języku, podnosić swoje kwalifikacje na zagranicznych kursach, czytać anglojęzyczną literaturę fachową oraz znaleźć dobrą pracę za granicą. 
Powinnam też dobrze znać matematykę, żeby właściwie obliczać dawki leków dla chorych, skuteczne stężenia środków dezynfekujących, czas dezynfekcji pomieszczeń lampami UV o określonej mocy, ta wiedza jest mi potrzebna także do tworzenia raportów i zestawień statystycznych, pokazujących ilu pacjentów przyjęliśmy w danym miesiącu, kwartale, roku, ile i jakich zabiegów medycznych przeprowadziliśmy, ile zużywamy leków i środków opatrunkowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • sumienność,
  • dokładność,
  • empatia,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • wyrozumiałość,
  • umiejętność radzenia sobie ze zdenerwowanymi pacjentami,
  • dobra organizacja pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, poradniach lub innych publicznych i prywatnych placówkach medycznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.