ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Suwnicowa

Obsługuję dźwigi suwnicowe w halach i na składowiskach.

Suwnicowa

Obsługuję dźwigi suwnicowe w halach i na składowiskach.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojemu zaangażowaniu wielkie i ciężkie materiały, kontenery, elementy stalowych budowli i inne masywne ładunki są sprawnie i szybko rozładowywane i przenoszone na miejsce przeznaczenia. Zależnie od miejsca zatrudnienia uczestniczę w budowie statków, transporcie węgla do elektrowni, złomu do pieca hutniczego albo w załadunku i rozładunku wielkogabarytowych towarów.

Czym się zajmuję?

Kontroluję przemieszczanie wielkogabarytowych, ciężkich ładunków. Moim narzędziem pracy jest suwnica, czyli rodzaj dźwigu składającego się z poruszającej się po torach konstrukcji nośnej oraz przemieszczającego się po tej konstrukcji wciągnika lub wciągarki. W zależności od posiadanych uprawnień mogę sterować suwnicą z kabiny, czyli poruszać się razem z nią, albo z poziomu zero, czyli z zewnątrz urządzenia, przewodowo lub bezprzewodowo. Posługując się suwnicą mogę podnosić ładunki w pionie i przesuwać je w poziomie. Ograniczeniem zasięgu jest, rzecz jasna, wysokość, na jakiej znajduje się konstrukcja nośna suwnicy, oraz długość torów. 


Pracuję wszędzie tam, gdzie z suwnic się korzysta: w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, hutniczego, górniczego, w magazynach, hurtowniach, na placach przeładunkowych, złomowiskach, w portach - tam, gdzie trzeba sprawnie transportować wielkie przedmioty na w miarę niewielkie odległości. Przenoszę kontenery, elementy konstrukcji stalowych potrzebne do budowy mostów, hal, wiaduktów, wielkogabarytowe ładunki materiałów - to zależy od miejsca, w którym jestem zatrudniona. 
Przed rozpoczęciem pracy kontroluję sprawność mechanizmów suwnicy, haków oraz innych części odpowiadających za właściwe mocowanie ładunków. Muszę też zapoznać się z wpisami, jakie w dzienniku obsługi umieścili suwnicowi z poprzedniej zmiany, sygnalizując np. wykryte usterki i nieprawidłowości w pracy urządzenia. Kiedy upewnię się, że wszystko działa jak należy, dobieram pasy, liny stalowe, łańcuchy, uchwyty i temu podobne, do rodzaju i wagi ładunku, który mam transportować. Robię to samodzielnie lub razem z innym pracownikiem, hakowym, który przygotowuje miejsce rozładunku i składowania towarów, mocuje ładunki do mechanizmu przenoszącego oraz wydaje mi sygnały do podniesienia i opuszczenia ładunku, posługując się gestami lub środkami łączności radiowej. 
Jeśli mam przenieść ładunek wymagający pracy dwóch suwnic jednocześnie, muszę koordynować swoje działania z drugim suwnicowym. Z kolei podczas załadunku lub rozładunku kontenerów współpracuję z kierowcami ciągników siodłowych, tzw. TIRów. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na budowie suwnic różnego typu, potrafić dbać o ich dobry stan techniczny i usuwać drobne usterki.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • zdolność do pracy pod presją czasu,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, hutniczego, górniczego, w magazynach, hurtowniach, na placach przeładunkowych, złomowiskach, w portach.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.