ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Operatorka żurawia wieżowego

Obsługuję i konserwuję żurawie wieżowe, czyli wysokie dźwigi, mogące podnosić ciężary o masie do 80 ton nawet na wysokość 110 metrów.

Operatorka żurawia wieżowego

Obsługuję i konserwuję żurawie wieżowe, czyli wysokie dźwigi, mogące podnosić ciężary o masie do 80 ton nawet na wysokość 110 metrów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy ciężkie ładunki na placach budowy, w fabrykach, hutach, kopalniach, czy stoczniach są transportowane szybko i bezpiecznie. Szybciej powstają nowe wieżowce, mosty i wiadukty, a praca wszędzie tam, gdzie wymagane jest transportowanie czegoś na duże wysokości, przebiega sprawniej.

Czym się zajmuję?

Obsługuję i konserwuję żurawie wieżowe. To takie bardzo wysokie dźwigi, mogące podnosić ciężary o masie do 80 ton nawet na wysokość 110 metrów. Żurawie wieżowe są wykorzystywane głównie przy budowie wieżowców, wysokich stalowych mostów. A kieruję taką maszyną właśnie ja. Jak wygląda moja praca? Najpierw muszę dowiedzieć się, jakie materiały, o jakiej wadze i gabarytach mam przenosić, i na jaką wysokość. Potem razem z pracownikami pomocniczymi ustalam kolejność wykonywanych zadań i określam, kiedy mój żuraw może pracować - jeśli wieje zbyt silnie, operowanie dźwigiem jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe, bo gwałtowne porywy wiatru mogłyby zerwać ładunek z haka, a w ekstremalnych sytuacjach nawet przewrócić żuraw. 


Muszę też sprawdzić stan techniczny dźwigu, bo od tego zależy bezpieczeństwo moje i wszystkich pracowników znajdujących się w na placu budowy. Oceniam stan konstrukcji nośnej, mocowań, połączeń poszczególnych elementów, instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, cięgien nośnych, urządzeń chwytających. Po włączeniu zasilania sprawdzam, czy wszystkie mechanizmy i urządzenia zabezpieczające poprawnie działają. Potem zabieram się do pracy: używając urządzeń sterujących podnoszę i przenoszę ładunek, a na koniec opuszczam go w wyznaczonym miejscu. Cały czas sprawdzam, czy na trasie, po której przemieszczam ładunki nie znajdują się inni pracownicy. 
Manewrując ramieniem żurawia i liną podnoszącą współpracuję z hakowym, czyli osobą, która mocuje ładunki do haka i odczepia je w miejscu przeznaczenia, oraz sygnalistą, który daje mi znać, że ładunek został zamocowany i mogę go podnosić/opuszczać lub że został odczepiony i mogę zająć się transportem następnego. Po pracy muszę pozostawić żuraw we właściwej pozycji, żeby zabezpieczyć go przed dostępem niepowołanych osób i uszkodzeniem przez wiatr. Jeśli żuraw ma być następnego dnia przewieziony w inne miejsce, muszę złożyć go do pozycji transportowej. 


Co powinnam umieć?

W mojej pracy ważna jest wiedza z fizyki, ponieważ przenosząc duże, ciężkie, a niekiedy niewymiarowe ładunki muszę wiedzieć, jak będą się zachowywać np. pod wpływem podmuchów wiatru, jak należy je zamocować, żeby bezpiecznie przebyły drogę na duże wysokości, oraz jak zachowuje się sam żuraw pod wpływem działania rozmaitych sił zewnętrznych. Muszę też obsługiwać mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne urządzenia zabezpieczające oraz sprawdzać ich stan. 


W pracy obowiązują mnie przepisy BHP, przeciwpożarowe, ochrony środowiska, ergonomii pracy, a także normy określające zasady budowy, eksploatacji i konserwacji żurawi wieżowych oraz zasady organizacji robót budowlanych, drogowo-mostowych, przeładunkowych, transportowych i magazynowych. 
Muszę skończyć kurs operatora żurawi wieżowych kategorii I Ż i zdać egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego, żeby móc pracować w tym zawodzie. Muszę znać specyfikację techniczną i parametry pracy żurawi różnych typów, np. Liebherr, Potain, Peiner, Terex, Jaso, potrafić manewrować ładunkiem i znać zasady pracy zespołowej żurawi, wiedzieć, jak należy postępować w przypadku awarii, uszkodzenia żurawia lub nieszczęśliwego wypadku, potrafić współpracować z hakowym i sygnałowym. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • opanowanie,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z branży budowlanej, hutach, stoczniach, kopalniach, w punktach przeładunkowych w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.