Zdjęcie zawodu
W. męska

Operatorka CAD

Zajmuję się wykonywaniem komputerowych rysunków 2D i 3D, niezbędnych do stworzenia dokumentacji technicznej produktów firmy, w której pracuję.

Operatorka CAD

Zajmuję się wykonywaniem komputerowych rysunków 2D i 3D, niezbędnych do stworzenia dokumentacji technicznej produktów firmy, w której pracuję.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pracując w biurach projektowych, działach techniczno-projektowych i technologicznych firm z różnych branż, np. mechanicznej, energetycznej, elektrycznej, budowlanej, instalacyjnej, mam okazję uczestniczyć w projektowaniu nowych produktów, budynków, maszyn. Dzięki moim rysunkom produkcja, eksploatacja i utylizacja tych wyrobów jest sprawna i bezproblemowa.

Czym się zajmuję?

Jako operatorka CAD jestem odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji technicznej 2D i 3D w firmie, w której pracuję. Dokumentacja techniczna to inaczej mówiąc wszystkie dokumenty opisujące produkty naszej firmy: wygląd, materiały, dokładne wymiary, w tym osprzęt niezbędny do produkcji, czyli konieczne technologie i maszyny, do eksploatacji i obsługi, do kasacji, czyli rozbiórki, złomowania, i do odzyskiwania surowców: dokumentacja recyklingu. 


Opracowując dokumenty robię to zgodnie z założeniami projektanta oraz standardami systemów CAD - Computer Aided Design, czyli projektowanie wspomagane komputerowo. Programy, które do tego służą, pozwalają kreślić projekty dwuwymiarowe, modelować modele 3D, przygotowywać dokumentację techniczną, wykonywać obliczenia wytrzymałościowe lub przeprowadzać symulacje zachowania projektowanych konstrukcji pod wpływem wiatru, wysokich i niskich temperatur, opadów śniegu, deszczu. 
Mam stały kontakt z projektantem, żeby uzyskiwać od niego szczegółowe informacje o projektowanym produkcie, sposobach jego wytwarzania, używania oraz kasacji. Na podstawie tych danych przygotowuję szkice oraz wstępne rysunki techniczne każdej części, zespołu, podzespołu. Potem na podstawie tych szkiców opracowuję elektroniczne rysunki 2D i 3D produktu oraz dokumentację techniczną. 
Podczas konsultacji z projektantem aktualizuję i poprawiam wcześniej wykonane rysunki i modele: dokonuję zmian w rysunkach papierowych i w wersji elektronicznej, składam poszczególne rysunki, np. każdej części produktu, w spójny projekt, udostępniam je i archiwizuję. Wykonuję też wydruki gotowych projektów oraz używam ploterów, czyli urządzeń robiących wydruki na dużych powierzchniach i mogących też grawerować oraz wycinać wzory w matrycy.


Co powinnam umieć?

W mojej pracy niezbędna jest dogłębna znajomość tego typu programów komputerowych, np. ArCADia, AutoCAD, DraftCAD. 


Żeby móc tworzyć doskonałe rysunki 2D i 3D, sprawdzać, czy parametry produktu na każdym z rysunków są prawidłowe i zgodne z dokumentacją techniczną, muszę dobrze znać matematykę i informatykę. 
Przydaje się też znajomość rysunku technicznego, żeby rysować poprawne schematy elementów oraz układów elektronicznych i elektrycznych, które znajdują się w projektowanych produktach. 
Muszę znać się też na fizyce, zwłaszcza na materiałach używanych do budowy wyrobów, których rysunki tworzę.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • dobra pamięć,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • uzdolnienia techniczne,
  • zdolność logicznego myślenia,
  • kreatywność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach z branży mechanicznej, energetycznej, elektrycznej, budowlanej, instalacyjnej. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.