Zdjęcie zawodu
W. męska

Lekarka telemedycyny

Zdalnie diagnozuję i operuję pacjentów wykorzystując nowoczesne urządzenia telemedyczne.

Lekarka telemedycyny

Zdalnie diagnozuję i operuję pacjentów wykorzystując nowoczesne urządzenia telemedyczne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy osoby mieszkające w miejscowościach oddalonych od placówek medycznych, przewlekle chore, albo będące w podróży mają szansę na szybką i prawidłową diagnozę oraz wdrożenie działań, które pomogą im zachować lub przywrócić zdrowie. Są otoczone stałą opieką mimo, że np. mieszkają samotnie i w każdej chwili mogą liczyć na fachową pomoc.

Czym się zajmuję?

Telemedycyna to gałąź opieki zdrowotnej łącząca w sobie medycynę i nowoczesne technologie informatyczne. Pozwala na przesyłanie przez powszechne lub dedykowane sieci teleinformatyczne danych o stanie zdrowia pacjenta. To w wielu przypadkach pozwala zdiagnozować chorobę, zaordynować leczenie lub rehabilitację, a także prowadzić działania profilaktyczne, czyli zapobiegać chorobom. Jako lekarka telemedycyny kontaktuję się z moimi pacjentami na odległość, dzięki czemu mogę leczyć chorych mieszkających w różnych miejscach na świecie. 


Jak wygląda moja praca? Pacjenci, którymi się zajmuję, mają w swoich domach, miejscach pracy lub wypoczynku zainstalowane urządzenia medyczne albo czujniki, które na bieżąco albo w razie potrzeby badają ciśnienie, pracę serca, mózgu, temperaturę ciała, wykonują analizę krwi lub moczu, monitorują stan zdrowia kobiety w ciąży i jej dziecka, a wyniki są przesyłane do mojego komputera. Aby skutecznie diagnozować moich pacjentów, nie tylko analizuję otrzymane przez sieć wyniki badań i wskazania czujników, ale też przeprowadzam z chorymi wideorozmowy, podczas których pytam ich o samopoczucie i niepokojące objawy. 
Dzięki kamerze o bardzo wysokiej jakości obrazu i przetwornikowi dźwięku jestem w stanie ocenić ogólny stan zdrowia mojego rozmówcy na podstawie wyglądu i mowy, dokładnie przyjrzeć się wszelkim wysypkom, opuchliznom i innym zmianom skórnym, zajrzeć do gardła pacjentów, posłuchać, jak oddychają, czy mają chrypkę. Jeśli mam wątpliwości, co dolega pacjentowi, mogę się skonsultować z innymi specjalistami w formie wideokonferencji. Po postawieniu diagnozy wystawiam pacjentowi elektroniczne recepty, skierowania na rehabilitację, albo do specjalistów. Jeśli reprezentuję którąś ze specjalności zabiegowych, mogę - wykorzystując specjalne robotyczne zestawy manipulatorów - przeprowadzać zabiegi na odległość, np. usunąć wyrostek, pęcherzyk żółciowy albo wszczepić zastawkę serca komuś, kto jest w szpitalu w innym mieście, kraju, a nawet na innym kontynencie. 


Co powinnam umieć?

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę mieć wiedzę z wielu dziedzin. Potrzebna jest mi znajomość anatomii i fizjologii człowieka oraz procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, wiedza na temat chorób, z którymi zmagają się moi pacjenci i ich przyczyn, np. uwarunkowania genetyczne, zakażenia, znajomość składu leków, suplementów żywieniowych i produktów żywnościowych oraz ich wzajemnych interakcji, czyli tego, jak oddziaływują na organizm pacjenta, gdy podaje się je jednocześnie, które leki są niebezpieczne dla osób uczulonych na konkretną substancję. Muszę potrafić rozpoznawać problemy zdrowotne chorych na podstawie wyników badań i wskazań czujników monitorujących. 


Muszę też znać się na fizyce, żeby rozumieć działanie nowoczesnego sprzętu medycznego i diagnostycznego. Natomiast znajomość matematyki jest mi niezbędna między innymi po to, żeby obliczać dawki leków w zależności od masy ciała pacjenta oraz czas ich działania w zależności od postaci i drogi podania: czy jest podany doustnie czy np. dożylnie. 


 Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • empatia,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność prostego tłumaczenia skomplikowanych zagadnień.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych lub prywatnych szpitalach, klinikach, przychodniach.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.