ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Protetyczka słuchu

Badam słuch i dobieram aparaty słuchowe.

Protetyczka słuchu

Badam słuch i dobieram aparaty słuchowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo pomaganie pacjentom zmagającym się z niedosłuchem sprawia mi wiele satysfakcji. Cieszę się, kiedy dzięki odpowiednio dobranym aparatom słuchowym odzyskują zdolność słyszenia rozmaitych dźwięków.

Czym się zajmuję?

O ile uboższy byłby świat bez dźwięków. Moim zadaniem jako protetyczki słuchu jest przywracanie osobom niedosłyszącym możliwości słyszenia. Żeby to zrobić najpierw muszę przeprowadzić specjalistyczne badania słuchu. Na podstawie uzyskanych wyników dobieram następnie aparat słuchowy najodpowiedniejszy dla konkretnego pacjenta. Potem dopasowuję go tak, by pacjent potrafił sam go obsługiwać. Następnym krokiem jest pobranie odlewu ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Osoby niedosłyszące, które zaprotezuję, pozostają pod moją opieką. Uczę je jak korzystać z aparatu, by dawał on jak największy komfort słyszenia i ułatwiał powrót do normalnego życia między słyszącymi.


W kwestii doboru aparatu współpracuję z lekarzem specjalistą – laryngologiem lub audiologiem-foniatrą. Umiem zorganizować i wyposażyć stanowisko do badania słuchu zgodnie z wymaganiami zawodowymi oraz zasadami ergonomii oraz dbam, by przestrzegane były przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Potrafię posługiwać się przetwornikami elektroakustycznymi, takimi jak: głośnik, mikrofon, słuchawka oraz przyrządami do pomiarów elektroakustycznych, nagrywać i odtwarzać dźwięki z wykorzystaniem urządzeń analogowych i cyfrowych oraz obsługiwać typowe programy do edycji i obróbki dźwięku. Znam też i wykorzystuję odpowiednie techniki zagłuszania ucha niebadanego.
Po dobraniu właściwego aparatu opiekuję się pacjentem, uczę go, jak korzystać z aparatu, wkładek czy innych urządzeń wspomagających słyszenie i jak je konserwować, by służyły jak najdłużej. Mogę też prowadzić działania profilaktyczne w zakresie ochrony słuchu, czyli np. dobierać środki ochrony przed hałasem dla osób pracujących w miejscach, gdzie taki hałas jest bardzo uciążliwy. W tym zawodzie potrzebna jest wiedza z wielu dziedzin: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, a także marketingu.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać anatomię i fizjologię człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcjonowania narządu słuchu, wiedzieć jak powinno wyglądać prawidłowe ucho z zewnątrz i w środku, czyli umieć przeprowadzić i zinterpretować badanie otoskopowe, znać rodzaje niedosłuchu i wiedzieć, jak się je rozpoznaje. Muszę potrafić przeprowadzić rozmowę z pacjentem niedosłyszącym, wyjaśnić mu, na czym polega badanie słuchu, a potem wykonać samo badanie i na jego podstawie ocenić ubytek słuchu.


Wiedza z fizyki przydaje mi się np. do prowadzenia pomiarów podstawowych charakterystyk aparatów słuchowych, wyjaśniania funkcji układów obróbki sygnału w tych aparatach i porównywania danych technicznych aparatów różnych producentów. Pomaga też oceniać jakość różnych źródeł zasilania aparatów słuchowych.
Oprócz tego muszę znać się na chemii, żeby móc oceniać i porównywać materiały stosowane w otoplastyce, przestrzegać zasad wykonywania odlewów ucha i wiedzieć, jak przeprowadza się tę procedurę, a potem jak dopasowuje się indywidualne elementy wkładki usznej lub obudowy wewnątrzusznej.
Protetyczka słuchu musi też znać informatykę, często korzysta bowiem z programów komputerowych oceniających słyszenie oraz wspomagających dopasowywanie aparatów słuchowych, dodatkowo daje mi to możliwość wyszukiwania w sieci nowości z mojej dziedziny i doskonalenia zawodowego.
W tym zawodzie powinnam też umieć rozpoznać odczyny alergiczne na materiały i środki stosowane w protetyce słuchu oraz znać sposoby rehabilitacji zaburzeń słuchu u dorosłych i dzieci.
Muszę potrafić rozpoznać rodzaj uszkodzenia w aparacie, a w razie potrzeby wymieniać uszkodzone części i wykonywać drobne naprawy, na które zezwala producent. Jeśli prowadzę własną działalność muszę też znać i stosować w mojej pracy przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność przystępnego wyjaśniania skomplikowanych zagadnień związanych ze słuchem,
  • cierpliwość,
  • empatia,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • sumienność,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmie zajmującej się sprzedażą aparatów słuchowych, ale także np. w pracowni protetycznej, zakładzie produkującym i projektującym aparaty słuchowe, albo zajmującym się ich naprawą, w przychodni specjalistycznej zajmującej się badaniami słuchu albo w poradni medycyny pracy, badania słuchu są przecież wymagane np. u kierowców.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.