Zdjęcie zawodu
W. męska

Psychoterapeutka

Udzielam pomocy osobom z różnymi stopniami zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, zmagających się z uzależnieniami. Wykorzystując różne metody psychoterapeutyczne pomagam ludziom w rozwiązaniu ich problemów.

Psychoterapeutka

Udzielam pomocy osobom z różnymi stopniami zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, zmagających się z uzależnieniami. Wykorzystując różne metody psychoterapeutyczne pomagam ludziom w rozwiązaniu ich problemów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Uwielbiam swoją pracę, dlatego że daje mi możliwość pomagania ludziom. Nie znam monotonii, ponieważ każda z osób, z którymi pracuję, jest inna i przeżyła inne sytuacje. Nigdy nie wiem, co usłyszę od swoich pacjentów danego dnia. Największą radość sprawia mi uśmiech na twarzach moich pacjentów, którzy uporali się z problemami i odzyskali szczęście. Dzięki świetnej znajomości różnych życiowych pułapek i błędów, mam większą szansę uniknąć ich we własnym życiu.

Czym się zajmuję?

Pomagam osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, uzależnieniami, problemami rodzinnymi, oraz z osobami, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie lub otaczający ich świat. Psychoterapia to konkretna, długoterminowa pomoc, której celem jest usunięcie objawów i przyczyn chorób i problemów natury psychicznej. Na początku terapii muszę postawić diagnozę, czyli ustalić, jakie są problemy konkretnego pacjenta, określić pozytywne i negatywne właściwości jego psychiki oraz prognozy na przyszłość. Potem zawieram umowę między mną a pacjentem, inaczej zwaną kontraktem, w której ustalam w jaki sposób będzie przebiegać terapia oraz jakie metody i techniki będę stosować.


Wyznaczam konkretne cele pozwalające uporać się z zaburzeniami lub problemami pacjenta, które są możliwe do osiągnięcia podczas psychoterapii. Wybieram metody, techniki i formy pracy do potrzeb i możliwości konkretnej osoby, która chce skorzystać z mojej pomocy. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, terapię pra i sesje rodzinne. Podczas trwania psychoterapii oceniam efekty dotychczasowych działań sprawdzając, czy pacjent robi postępy i czy proces terapii przebiega prawidłowo.
Aby skutecznie pomagać moim pacjentom, muszę brać udział w licznych szkoleniach i konferencjach, które pozwalają mi rozwijać swój warsztat pracy i zdobywać nowe umiejętności. Ponadto konsultuję moją pracę z superwizorem – osobą z większym doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać klasyfikację zaburzeń psychicznym i zaburzeń zachowania, diagnozować zaburzenia u moich pacjentów i określać stopień ich nasilenia.


Muszę znać podstawy psychopatologii i psychiatrii aby wiedzieć jak pracować z pacjentami chorymi psychicznie. 
Muszę posiadać wiedzę o ludzkich zachowaniach i procesach psychicznych oraz umieć stosować techniki psychoterapeutyczne podczas leczenia pacjentów. 
Muszę odbyć własną psychoterapię, aby wyzbyć się swoich problemów i dzięki temu móc skuteczniej pomagać pacjentom. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • umiejętność przekonywania,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • dyskrecja,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • odporność na stres,
 • samodzielność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach zdrowia psychicznego, zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych placówkach medycznych, centrach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.