Zdjęcie zawodu
W. męska

Psychoterapeutka

Udzielam pomocy osobom z różnymi stopniami zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, zmagających się z uzależnieniami. Wykorzystując różne metody psychoterapeutyczne pomagam ludziom w rozwiązaniu ich problemów.

Psychoterapeutka

Udzielam pomocy osobom z różnymi stopniami zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, zmagających się z uzależnieniami. Wykorzystując różne metody psychoterapeutyczne pomagam ludziom w rozwiązaniu ich problemów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Uwielbiam swoją pracę, dlatego że daje mi możliwość pomagania ludziom. Nie znam monotonii, ponieważ każda z osób, z którymi pracuję, jest inna i przeżyła inne sytuacje. Nigdy nie wiem, co usłyszę od swoich pacjentów danego dnia. Największą radość sprawia mi uśmiech na twarzach moich pacjentów, którzy uporali się z problemami i odzyskali szczęście. Dzięki świetnej znajomości różnych życiowych pułapek i błędów, mam większą szansę uniknąć ich we własnym życiu.

Czym się zajmuję?

Pomagam osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, uzależnieniami, problemami rodzinnymi, oraz z osobami, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie lub otaczający ich świat. Psychoterapia to konkretna, długoterminowa pomoc, której celem jest usunięcie objawów i przyczyn chorób i problemów natury psychicznej. Na początku terapii muszę postawić diagnozę, czyli ustalić, jakie są problemy konkretnego pacjenta, określić pozytywne i negatywne właściwości jego psychiki oraz prognozy na przyszłość. Potem zawieram umowę między mną a pacjentem, inaczej zwaną kontraktem, w której ustalam w jaki sposób będzie przebiegać terapia oraz jakie metody i techniki będę stosować.


Wyznaczam konkretne cele pozwalające uporać się z zaburzeniami lub problemami pacjenta, które są możliwe do osiągnięcia podczas psychoterapii. Wybieram metody, techniki i formy pracy do potrzeb i możliwości konkretnej osoby, która chce skorzystać z mojej pomocy. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, terapię pra i sesje rodzinne. Podczas trwania psychoterapii oceniam efekty dotychczasowych działań sprawdzając, czy pacjent robi postępy i czy proces terapii przebiega prawidłowo.
Aby skutecznie pomagać moim pacjentom, muszę brać udział w licznych szkoleniach i konferencjach, które pozwalają mi rozwijać swój warsztat pracy i zdobywać nowe umiejętności. Ponadto konsultuję moją pracę z superwizorem – osobą z większym doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać klasyfikację zaburzeń psychicznym i zaburzeń zachowania, diagnozować zaburzenia u moich pacjentów i określać stopień ich nasilenia.


Muszę znać podstawy psychopatologii i psychiatrii aby wiedzieć jak pracować z pacjentami chorymi psychicznie. 
Muszę posiadać wiedzę o ludzkich zachowaniach i procesach psychicznych oraz umieć stosować techniki psychoterapeutyczne podczas leczenia pacjentów. 
Muszę odbyć własną psychoterapię, aby wyzbyć się swoich problemów i dzięki temu móc skuteczniej pomagać pacjentom. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • umiejętność przekonywania,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • dyskrecja,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • odporność na stres,
 • samodzielność.

Predyspozycje zdrowotne 

 • dobra kondycja fizyczna,
 • dobry wzrok,
 • dobry słuch,
 • brak problemów z wymową,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

 • choroby psychiczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach zdrowia psychicznego, zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych placówkach medycznych, centrach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)